Брой: 82, от дата 29.9.2023 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
  стр. 3
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация
  стр. 6
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за ратифициране на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, подписано на 30 юни 2019 г. в Ханой
  стр. 11
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост
  стр. 11
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Валутния закон
  стр. 20
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за създаване на Временна комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със сигурността на машинното гласуване
  стр. 28
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за приемане на Правила за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
  стр. 29
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
  стр. 30
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за предоставяне на допълнителна военна помощ на Украйна
  стр. 30
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба за изменение на Наредба № 2 от 2023 г. за прилагане на подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
  стр. 30
 Преглед на материалаВисш съдебен съвет
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България
  стр. 30
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 18.7.2023
  Такси за обнародване в неофициалния раздел
  [Още ....]Дата на публикация: 18.7.2023
  Абонамент
  [Още ....]Дата на публикация: 2.6.2023
  Редакция „Държавен вестник“ преустановява издаването на фактури за платени такси
  [Още ....]Дата на публикация: 1.6.2023
  Нови електронни адреси на редакцията
  [Още ....]