Брой: 51, от дата 15.6.2024 г. (извънреден)
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Конституционен съд
Решение № 9 от 6 юни 2024 г. по конституционно дело № 5 от 2024 г.
  стр. 1
 Преглед на материалаЦентрална избирателна комисия
Решение № 3466-ЕП от 13 юни 2024 г. относно обявяване на избраните членове на Европейския парламент от Република България
  стр. 4
 Преглед на материалаЦентрална избирателна комисия
Решение № 3468-НС от 13 юни 2024 г. относно обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Петдесетото Народно събрание
  стр. 4
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 2.1.2024
  Абонамент
  [Още ....]Дата на публикация: 2.1.2024
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]Дата на публикация: 18.7.2023
  Такси за обнародване в неофициалния раздел
  [Още ....]Дата на публикация: 2.6.2023
  Редакция „Държавен вестник“ преустановява издаването на фактури за платени такси
  [Още ....]