Брой: 80, от дата 7.10.2022 г.
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Министерски съвет
Постановление № 308 от 3 октомври 2022 г. за приемане на Наредба за финансовите условия при командироване на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в международни организации или в други международни инициативи извън територията на страната
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 309 от 3 октомври 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2022 г.
  стр. 14
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 310 от 5 октомври 2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
  стр. 15
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Наредба за допълнение на Наредба № Н-2 от 2022 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19
  стр. 16
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи
Инструкция № 8121з-1289 от 30 септември 2022 г. за организация на дейността в Министерството на вътрешните работи по териториалното обслужване на населението
  стр. 16
 Преглед на материалаМинистерство на правосъдието
Инструкция № И-1 от 30 септември 2022 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност от Главна дирекция „Охрана“
  стр. 21
 Преглед на материалаЦентрална избирателна комисия
Решение № 1547-НС от 5 октомври 2022 г. относно обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и осмото Народно събрание
  стр. 40
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 25.1.2022
  Абонамент за 2022 година
  [Още ....]Дата на публикация: 10.10.2018
  Такси за обнародване в неофициалния раздел
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Изпращане на материали за неофициалния раздел само по електронен път
  [Още ....]Дата на публикация: 5.10.2018
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]