Брой: 36, от дата 23.4.2024 г.
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за Европейската заповед за разследване
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
  стр. 5
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно подновяване определянето на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа (РЦОНКН) като център от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО в София, Република България, подписано на 11 ноември 2023 г.
  стр. 6
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за ратифициране на Споразумението за участие на Република България в Програмата на ОИСР за Украйна с доброволен финансов принос в размер 60 000 евро (117 350 лв.) между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, от друга, сключено чрез размяна на писма от 17 и 21 август 2023 г.
  стр. 7
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за ратифициране на Споразумението за създаване на международната Фондация „Европейски съюз – Латинска Америка и Карибите“
  стр. 7
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 117 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил, на 23 юни 2024 г.
  стр. 7
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 118 за насрочване на нов избор за общински съветници в община Хасково, област Хасково, на 23 юни 2024 г.
  стр. 7
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 119 за освобождаване на Стефан Димитров Димитров от длъжността служебен министър на външните работи и на Кирил Маринов Вътев от длъжността служебен министър на земеделието и храните, назначени с Указ № 101 от 9 април 2024 г., и за назначаване на Димитър Борисов Главчев – служебен министър-председател на Република България, и за служебен министър на външните работи и на Георги Щерев Тахов за служебен министър на земеделието и храните
  стр. 8
 Преглед на материалаКонституционен съд
Решение № 6 от 11 април 2024 г. по конституционно дело № 15 от 2023 г.
  стр. 8
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Договор № РД-НС-01-3-3 от 10 април 2024 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2023 – 2025 г.
  стр. 15
 Преглед на материалаМинистерство на финансите
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България
  стр. 15
 Преглед на материалаНационален осигурителен институт
Инструкция за изменение на Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на ведомости за заплати и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник
  стр. 20
 Преглед на материалаВърховен административен съд
Решение № 7199 от 28 юни 2023 г. по административно дело № 845 от 2022 г.
  стр. 20
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 2.1.2024
  Абонамент
  [Още ....]Дата на публикация: 2.1.2024
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]Дата на публикация: 18.7.2023
  Такси за обнародване в неофициалния раздел
  [Още ....]Дата на публикация: 2.6.2023
  Редакция „Държавен вестник“ преустановява издаването на фактури за платени такси
  [Още ....]