Президент на републиката
брой: 97, от дата 11.12.2015 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.9


Указ № 246 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Козаревец, община Стара Загора, област Стара Загора, на 13 март 2016 г.

 

УКАЗ № 246
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 465, т. 1 от Изборния кодекс
ПОСТАНОВЯВАМ:
Насрочвам нов избор за кмет на кметство Козаревец, община Стара Загора, област Стара Загора, на 13 март 2016 г.
Издаден в София на 7 декември 2015 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Христо Иванов
7974