Президент на републиката
брой: 81, от дата 20.10.2015 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.11


Указ № 183 за освобождаване на бригаден генерал Димитър Атанасов Шивиков от длъжността „командир на 61-ва механизирана бригада“ и от военна служба

 

УКАЗ № 183
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4, чл. 146, т. 1 и чл. 169 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България във връзка с подаден рапорт
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам бригаден генерал Димитър Атанасов Шивиков от длъжността „командир на 61-ва механизирана бригада“ и от военна служба.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 8 октомври 2015 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Христо Иванов
6819