Министерски съвет
брой: 65, от дата 25.8.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.1


Постановление № 217 от 17 август 2015 г. за приемане на Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  217 ОТ 17 АВГУСТ 2015Г.
за приемане на Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменя се Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, приета с Постановление №  357 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр.  2 от 2005 г.; изм. и доп., бр.  29 от 2005 г., бр.  46 и 98 от 2007 г. и бр.  93 от 2009г.).
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Мария Томова
НАРЕДБА
за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. видовете места за настаняване и заведения за хранене и развлечения и техните характеристики;
2. изискванията към видовете места за настаняване и заведения за хранене и развлечения;
3. минималните задължителни изисквания, на които трябва да отговарят местата за настаняване, прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения и самостоятелните заведения за хранене и развлечения, за определяне на категорията им, както следва за:
а) изграждане;
б) обзавеждане и оборудване;
в) обслужване;
г) предлагани услуги в туристическия обект;
д) образование или професионална квалификация, стаж в туризма и езикова квалификация на управителя и за професионална и езикова квалификация на персонала на туристическия обект.
(2) С наредбата се определя и редът за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията на местата за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения и самостоятелните заведения за хранене и развлечения, както и редът за отразяване на промяна във вписаните в съответния регистър обстоятелства относно категоризирания туристически обект.
Чл. 2. (1) На категоризиране по реда на тази наредба подлежат местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения независимо от вида на тяхната собственост и начина на управлението им.
(2) Не подлежат на категоризиране по реда на тази наредба обектите по чл.  120 от Закона за туризма (ЗТ).
Глава втора
ТИПОВЕ, ВИДОВЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И КАТЕГОРИИ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И НА ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Раздел I
Видове и характеристики на местата за настаняване и на заведенията за хранене и развлечения
Чл. 3. Типовете места за настаняване, определени по класове, са:
1. клас „А“ –  хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили;
2. клас „Б“ –  семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги.
Чл. 4. Видове хотели:
1. според периода на експлоатация:
а) целогодишни;
б) сезонни;
2. според териториалното си разположение:
а) морски;
б) планински;
в) градски;
3. според предназначението и функциите им:
а) апартаментен (студиен) хотел –  хотел, който се състои от апартаменти и/или от студиа със съоръжения и обзавеждане за съхраняване, подготовка и консумация на храна;
б) хотел резиденс –  хотел с най-висок комфорт и нетрадиционно обзавеждане; само категория „пет звезди“ независимо от капацитета, изграден при пълна свобода на проектиране и архитектурно-творчески решения на външната конструкция и фасадата на хотела (резиденции, старинни сгради, сгради –  паметници на културата);
в) бизнес хотел –  хотел с категория „четири звезди“ или „пет звезди“, в който са осигурени необходимите условия за провеждане на работни срещи, конференции, конгреси, семинари и др.;
г) балнеохотел –  хотел с прилежащ, сертифициран по реда на наредбата по чл.  138, ал.  3 ЗТ „балнеолечебен“ (медикъл СПА) център;
д) СПА хотел –  хотел с прилежащ, сертифициран по реда на наредбата по чл.  138, ал.  3 ЗТ „СПА“ център;
е) уелнес хотел –  хотел с прилежащ, сертифициран по реда на наредбата по чл.  138, ал.  3 ЗТ „уелнес“ център.
Чл. 5. Типовете заведения за хранене и развлечения (самостоятелни и прилежащи към места за настаняване) са:
1. ресторанти;
2. заведения за бързо обслужване;
3. питейни заведения;
4. кафе-сладкарници;
5. барове.
Чл. 6. Видове ресторанти:
1. класически ресторант: предлага широко разнообразие от приготвени на място многокомпонентни кулинарни изделия и специалитети, сладкарски изделия, десерти, хляб, хлебни и тестени изделия, топли напитки, сокове, готови за консумация безалкохолни и алкохолни напитки и създава условия за хранене и развлечения;
2. специализиран ресторант:
а) за риба, птици, дивеч или друго: предлага асортимент, базиран на даден основен продукт –  риба, рибни продукти и други морски продукти; птиче месо; дивечово месо или друго;
б) за барбекю, грил или скара: предлага асортимент, базиран на печени меса на скара или на плоча;
в) ресторант с национална кухня:
аа) ресторант с българска кухня: предлага предимно българска национална и регионална кухня и напитки –  механа, гостилница, битова къща, ханче и др.;
бб) ресторант с чуждестранна кухня: предлага френска, италианска, китайска, японска и друга кухня; асортиментът се базира на съответните национални кухни и напитки;
г) ресторант-пицария: предлага кухненска продукция и разнообразен асортимент от различни видове хлебни и тестени изделия –  пици, спагети, лазаня, макарони; салати, сосове, кухненски десерти, малотрайни и трайни сладкарски изделия, приготвяни на място, и др., както и приготвя за консумация алкохолни и безалкохолни напитки, натурални минерални, изворни и трапезни води, пиво и вина;
д) атракционно-тематичен ресторант: предлага подходящ асортимент от ястия, напитки и/или артистично-музикална програма, с характерен архитектурен вътрешен и външен облик (шатри, кошари, колиби, фрегати и др.).
Чл. 7. Видове заведения за бързо обслужване:
1. снекбар: предлага асортимент от ястия и специалитети, приготвени на скара или плоча, аламинути, салати, супи; готови трайни и малотрайни сладкарски изделия, сладолед; топли напитки, натурални минерални, изворни и трапезни води, готови за консумация алкохолни и безалкохолни напитки и пиво; кухненската продукция се приготвя пред клиента и се предлага от барплот;
2. бистро: предлага ограничена кухненска продукция от готови за консумация храни в консервиран, замразен, концентриран или изсушен вид; липсва процесът на подготовка на храната в обекта; картменюто включва топли напитки, натурални минерални, изворни и трапезни води, готови за консумация алкохолни и безалкохолни напитки и пиво;
3. фастфууд: предлага сандвичи с колбаси, сирена, комбинирани, сандвичи, комбинирани с пресни зеленчуци, хамбургери, пържени картофи, скара от месни полуфабрикати, сосове, салати, готови тестени изделия, сладкарски изделия, захарни и шоколадови изделия, сладолед, топли напитки, натурални минерални, изворни и трапезни води, готови за консумация безалкохолни напитки и пиво;
4. закусвалня: предлага разнообразен асортимент, посочен в някоя от изброените групи:
а) супи, салати, чорби и ястия от субпродукти;
б) аламинути, приготвени на скара –  кюфтета, кебапчета, карначета, шишчета и др., салати; картменюто включва топли напитки, млечни напитки, натурални минерални, изворни и трапезни води, готови за консумация безалкохолни напитки, пиво и ограничен набор от алкохолни напитки.
Чл. 8. Видове питейни заведения:
1. кафе-аперитив: предлага богат асортимент от готови за консумация алкохолни и безалкохолни напитки, натурални минерални, изворни и трапезни води; ограничен асортимент кулинарна продукция –  салати, студени мезета, пържени картофи, месни полуфабрикати на скара, сандвичи, хамбургери, захарни и шоколадови изделия, ядкови плодове, сладолед;
2. винарна: предлага богат асортимент от преобладаващо наливни и бутилирани вина, готови за консумация алкохолни и безалкохолни напитки, натурални минерални, изворни и трапезни води, подходяща кухненска продукция и мезета; може да има условия за дегустация;
3. пивница (кръчма): предлага разливни и бутилирани алкохолни и безалкохолни напитки, натурални минерални, изворни и трапезни води, топли напитки, салати, студени мезета, ядки, захарни и шоколадови изделия;
4. бирария: предлага разнообразен асортимент от наливно и бутилирано пиво, салати, студени мезета, пържени картофи, месни полуфабрикати на скара, топли напитки, натурални минерални, изворни и трапезни води, готови за консумация безалкохолни и алкохолни напитки.
Чл. 9. Видове кафе-сладкарници:
1. кафе-сладкарница: предлага малотрайни и трайни сладкарски изделия, захарни и шоколадови изделия, сандвичи, хамбургери, тестени закуски, сладолед, топли напитки, коктейли, натурални минерални, изворни и трапезни води, пиво, готови за консумация безалкохолни и алкохолни напитки;
2. сладкарница: предлага малотрайни и трайни сладкарски изделия, захарни и шоколадови изделия, тестени закуски, сандвичи, сладолед, топли напитки, млечни напитки, натурални минерални, изворни и трапезни води и готови за консумация безалкохолни напитки;
3. сладоледен салон: предлага преобладаващ асортимент от разнообразни сладоледи на млечна, фруктова, сметанова и друга основа, сладоледени специалитети, сладоледени торти, пасти, шейкове, айскафе и др.;
4. кафене: предлага топли напитки, натурални минерални, изворни и трапезни води, готови за консумация алкохолни и безалкохолни напитки, натурални минерални, изворни и трапезни води, малотрайни и трайни сладкарски изделия, захарни и шоколадови изделия, тестени закуски, ядкови плодове;
5. кафе-клуб: предлага топли напитки, натурални минерални, изворни и трапезни води, готови за консумация безалкохолни и алкохолни напитки, захарни и шоколадови изделия, ядкови плодове за клиенти с определени интереси (интернет, изкуство, игри и др.);
6. кафетерия: предлага разнообразни топли напитки, готови за консумация безалкохолни напитки, натурални минерални, изворни и трапезни води, закуски, тестени, захарни и шоколадови изделия;
7. чайна: предлага топли тонизиращи и слабоалкохолни напитки (чай, билкови отвари, кафе, горещ шоколад, какао, грог, пунш, греяни вина и др.) и закуски.
Чл. 10. Видове барове:
1. коктейлбар: предлага богат асортимент предимно от готови за консумация алкохолни и безалкохолни напитки и коктейли, натурални минерални, изворни и трапезни води, ядкови плодове, сладкарска продукция и захарни изделия;
2. кафе-бар: предлага различни видове кафе, готови за консумация безалкохолни и алкохолни напитки, натурални минерални, изворни и трапезни води, плодове и др.;
3. бар    –    конгресен център: предлага асортимент, предназначен за обслужване на конгресни прояви;
4. бар-спортен център (-басейн, -тенис, -фитнес, -боулинг и др.): предлага тонизиращи напитки, сокове, нектари, безалкохолни коктейли и напитки, натурални минерални, изворни и трапезни води и др.;
5. бар-фоайе (лоби бар): предлага готови за консумация алкохолни и безалкохолни напитки, натурални минерални, изворни и трапезни води, коктейли, закуски, десерти, ядкови плодове и др.; разположен в непосредствена близост до фоайето на места за настаняване;
6. дискотека: предлага готови за консумация алкохолни и безалкохолни напитки, натурални минерални, изворни и трапезни води, коктейли, ядкови плодове, топли напитки, сандвичи и хамбургери, захарни и шоколадови изделия; заведение предимно за танцуване с дансинг и плотове в търговската зала и ограничен брой места за сядане;
7. бар-клуб: предлага готови за консумация алкохолни и безалкохолни напитки, натурални минерални, изворни и трапезни води, кухненска и сладкарска продукция и др.; заведение с музикално-артистична програма за клиенти с определени интереси;
8. пиано-бар: предлага готови за консумация алкохолни и безалкохолни напитки, натурални минерални, изворни и трапезни води, коктейли, топли напитки, ядкови плодове, захарни и шоколадови изделия; заведение с тихо музициране;
9. бар-казино: заведение с барово обслужване в казино зала;
10. бар-вариете: луксозно заведение с барово обслужване и с музикално-артистична програма;
11. нощен бар: заведение с барово обслужване и с нощен режим на работа.
Раздел II
Категории на местата за настаняване и на прилежащите към местата за настаняване и на самостоятелните заведения за хранене и развлечения
Чл. 11. На туристическите обекти могат да се определят следните категории: „една звезда“, „две звезди“, „три звезди“, „четири звезди“ или „пет звезди“ във възходяща градация съгласно чл.  123 и 124 ЗТ.
Чл. 12. Категорията на местата за настаняване е съобразно техния клас, тип и вид, както следва:
1. местата за настаняване клас „А“ се категоризират в следните категории:
а) хотели –  „една звезда“, „две звезди“, „три звезди“, „четири звезди“ или „пет звезди“;
б) мотели  –   „една звезда“, „две звезди“ или „три звезди“;
в) апартаментни туристически комплек­си  –   „две звезди“, „три звезди“, „четири звезди“ или „пет звезди“;
г) вилни селища  –   „три звезди“, „четири звезди“ или „пет звезди“;
д) туристически селища  –   „две звезди“, „три звезди“ или „четири звезди“;
е) вили –  „три звезди“, „четири звезди“ или „пет звезди“;
2. местата за настаняване клас „Б“ се категоризират в следните категории:
а) семейни хотели –  „една звезда“, „две звезди“ или „три звезди“;
б) хостели –  „една звезда“, „две звезди“ или „три звезди“;
в) пансиони –  „една звезда“ или „две звезди“;
г) почивни станции –  „една звезда“, „две звезди“ или „три звезди“;
д) стаи за гости –  „една звезда“, „две звезди“ или „три звезди“;
е) апартаменти за гости –  „една звезда“, „две звезди“ или „три звезди“;
ж) къщи за гости –  „една звезда“, „две звезди“ или „три звезди“;
з) бунгала –  „една звезда“, „две звезди“ или „три звезди“;
и) къмпинги –  „една звезда“, „две звезди“ или „три звезди“.
Чл. 13. (1) Категорията на прилежащите към местата за настаняване и на самостоятелните заведения за хранене и развлечения е съобразно вида им.
(2) Видовете ресторанти се категоризират в следните категории:
1. класически ресторант: „една звезда“, „две звезди“, „три звезди“, „четири звезди“ или „пет звезди“;
2. специализиран ресторант:
а) за риба, птици или дивеч: „една звезда“, „две звезди“, „три звезди“, „четири звезди“ или „пет звезди“;
б) барбекю, грил: „една звезда“, „две звезди“, „три звезди“ или „четири звезди“;
в) ресторант-клуб: „три звезди“, „четири звезди“ или „пет звезди“;
3. ресторант с национална кухня: „една звезда“, „две звезди“, „три звезди“, „четири звезди“ или „пет звезди“;
4. ресторант-пицария: „една звезда“, „две звезди“, „три звезди“ или „четири звезди“;
5. атракционно-тематичен ресторант: „три звезди“, „четири звезди“ или „пет звезди“.
(3) Видовете заведения за бързо обслужване се категоризират в следните категории:
1. снекбар: „една звезда“, „две звезди“ или „три звезди“;
2. бистро: „една звезда“, „две звезди“ или „три звезди“;
3. фастфууд: „една звезда“, „две звезди“ или „три звезди“;
4. закусвалня: „една звезда“ или „две звезди“.
(4) Видовете питейни заведения се категоризират в следните категории:
1. кафе-аперитив: „една звезда“, „две звезди“, „три звезди“ или „четири звезди“;
2. винарна: „една звезда“, „две звезди“, „три звезди“ или „четири звезди“;
3. бирария: „една звезда“, „две звезди“, „три звезди“ или „четири звезди“.
(5) Видовете кафе-сладкарници се категоризират в следните категории:
1. кафе-сладкарница: „една звезда“, „две звезди“, „три звезди“, „четири звезди“ или „пет звезди“;
2. сладкарница: „една звезда“, „две звезди“, „три звезди“ или „четири звезди“;
3. сладоледен салон: „две звезди“, „три звезди“ или „четири звезди“;
4. кафене: „една звезда“, „две звезди“, „три звезди“ или „четири звезди“;
5. кафе-клуб: „една звезда“, „две звезди“, „три звезди“ или „четири звезди“;
6. кафетерия: „една звезда“, „две звезди“ или „три звезди“;
7. чайна: „една звезда“, „две звезди“ или „три звезди“.
(6) Видовете барове се категоризират в следните категории:
1. коктейлбар: „две звезди“, „три звезди“, „четири звезди“ или „пет звезди“;
2. кафе-бар: „една звезда“, „две звезди“, „три звезди“ или „четири звезди“;
3. бар –  конгресен център: „три звезди“, „четири звезди“ или „пет звезди“;
4. бар-спортен център (-басейн, -тенис, -фитнес, -боулинг и др.): „две звезди“, „три звезди“, „четири звезди“ или „пет звезди“;
5. бар-фоайе (лоби бар): „една звезда“, „две звезди“, „три звезди“, „четири звезди“ или „пет звезди“;
6. дискотека: „две звезди“, „три звезди“, „четири звезди“ или „пет звезди“;
7. бар-клуб: „две звезди“, „три звезди“, „четири звезди“ или „пет звезди“;
8. пиано-бар: „четири звезди“ или „пет звезди“;
9. бар-казино: „три звезди“, „четири звезди“ или „пет звезди“;
10. бар-вариете: „четири звезди“ или „пет звезди“;
11. нощен бар: „три звезди“, „четири звезди“ или „пет звезди“.
Глава трета
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И КЪМ ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Раздел I
Изисквания към местата за настаняване и към заведенията за хранене и развлечения
Чл. 14. (1) Изискванията към местата за настаняване и към заведенията за хранене и развлечения с издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране или с издадено удостоверение за определена категория, както и към лицата, извършващи дейност в тях, са:
1. спазване на минималните задължителни изисквания по чл.  1, ал.  1, т.  3;
2. предоставяне на информация на потребителите относно цените на предоставяните основни и допълнителни услуги съгласно чл.  115, т.  1  –  3 ЗТ;
3. оповестяване на информацията относно предлаганото меню и услуги в туристическия обект на български език и при необходимост –  на чужд език;
4. оповестяване на информацията по чл.  114, т.  3 ЗТ по указания начин;
5. поставяне на видно място на категорийната символика на туристическия обект, както и на придобитата символика при доброволно сертифициране;
6. поддържане на специална рубрика в сайта на туристическия обект или осигуряване по друг начин на възможност за туристите да отразят отзивите си.
(2) При неспазване на изискванията по ал.  1 се прилага чл.  27 от тази наредба съобразно степента на констатираното несъответствие, като се налагат и предвидените в ЗТ глоби и имуществени санкции.
Раздел II
Изисквания при определянето на категория
Чл. 15. (1) Наличието на изискванията по чл.  14, ал.  1, т.  1 е основание за определяне на съответната категория на местата за настаняване и на заведенията за хранене и развлечения.
(2) Съответствието или надвишаването на определените минимални задължителни изисквания към съответната категория в даден обект не може да компенсира несъответствието с други задължителни изисквания.
(3) В категоризираните туристически обекти могат да се предоставят и по-благоприятни условия, както и повече и по-добри услуги от предвидените за дадената категория в съответното приложение.
Глава четвърта
РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИЯ. ОТКАЗ. ПОНИЖАВАНЕ, СПИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЯТА
Раздел I
Ред за определяне на категория. Отказ
Чл. 16. (1) Определянето на категорията на туристическите обекти по чл.  3 и 5 се извършва от министъра на туризма по предложение на Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти (ЕККСТО) или от кмета на общината по местонахождението на обекта по предложение на съответната общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО).
(2) Министърът на туризма по предложение на ЕККСТО, прието с мнозинство от две трети от състава й, присъстващ на заседанието, определя категорията на:
1. местата за настаняване и на прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения:
а) хотели –  категория „три звезди“, „четири звезди“ и „пет звезди“;
б) апартаментни туристически комплекси –  категория „две звезди“, „три звезди“, „четири звезди“ и „пет звезди“;
в) вилни селища –  „три звезди“, „четири звезди“ и „пет звезди“;
г) туристически селища –  „две звезди“, „три звезди“ и „четири звезди“;
д) вили –  „три звезди“, „четири звезди“ и „пет звезди“;
2. самостоятелните заведения за хранене и развлечения –  категория „четири звезди“ и „пет звезди“.
(3) Кметът на общината по предложение на ОЕККТО, прието с мнозинство от две трети от състава й, присъстващ на заседанието, определя категорията на:
1. местата за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения:
а) хотели –  категория „една звезда“ и „две звезди“;
б) мотели –  всички категории;
в) семейни хотели –  всички категории;
г) хостели –  всички категории;
д) пансиони –  всички категории;
е) почивни станции –  всички категории;
ж) стаи за гости –  всички категории;
з) апартаменти за гости –  всички категории;
и) къщи за гости –  всички категории;
к) бунгала –  всички категории;
л) къмпинги –  всички категории;
2. самостоятелните заведения за хранене и развлечения –  категория „една звезда“, „две звезди“ и „три звезди“;
3. заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове –  всички категории за съответния вид.
Чл. 17. (1) Категорията на туристическите обекти се определя на базата на съответствието им с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и наличие на образование или професионална квалификация, езикова квалификация и стаж в туризма на управителя и професионална и езикова квалификация на персонала на туристическия обект, както следва:
1. на местата за настаняване клас „А“ –  хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили, съгласно приложение №  1;
2. на местата за настаняване клас „Б“ –  семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги, съгласно приложение №  2;
3. на заведенията за хранене и развлечения –  ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, съгласно приложение №  3.
(2) Категорията на вилното селище и на туристическото селище се определя автоматично съобразно категорията на две трети от местата за настаняване, включени в него. Когато равен брой туристически обекти в съответното вилно или туристическо селище имат една и съща категория, категорията на вилното или туристическото селище се определя от категорията на тази група туристически обекти, която има по-голям капацитет.
(3) Вилното селище и туристическото селище могат да получат категория, различна от категорията на местата за настаняване, включени във вилното или в туристическото селище, като разликата между категориите е не повече от една звезда.
Чл. 18. (1) Лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице, подава до съответния категоризиращ орган по чл.  16, ал.  1 заявление по образец съгласно приложения №  4 или 5, към което се прилагат съответните документи по чл.  129, ал.  1 или 2 ЗТ. В заявлението задължително се посочва адрес за кореспонденция, електронна поща или факс.
(2) Справката за професионална и езикова квалификация по чл.  129, ал.  1, т.  3 ЗТ за места за настаняване и за заведения за хранене и развлечения се представя по съответния образец (приложения №  6 и 7), а формулярът по чл.  129, ал.  1, т.  5 ЗТ за места за настаняване и за заведения за хранене и развлечения –  по образец (приложения №  8 или 9).
(3) При подаване на заявление за категоризиране на апартаментен хотел или апартаментен туристически комплекс към документите по чл.  129, ал.  1 ЗТ се представя опис на апартаментите, включени в капацитета на обекта, като за всеки апартамент се посочва номер, етаж и собственик.
Чл. 19. (1) Съответната комисия по чл.  16, ал.  1 разглежда подаденото заявление в 14-дневен срок от датата на постъпването му и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията по чл.  129, ал.  1 или 2 ЗТ, се произнася с мотивирано предложение до категоризиращия орган или до оправомощено от него длъжностно лице да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура по категоризиране със срок на валидност съгласно чл.  130, ал.  4, т.  1 или 3 ЗТ.
(2) Временното удостоверение по ал.  1 съдържа следните данни:
1. пореден номер;
2. вид и наименование на обекта;
3. адрес на обекта;
4. фирмата/името и седалището/постоянния адрес на собственика на обекта и единния идентификационен код, данъчния или регистрационния код или друга идентификация, използвана в съответната държава –  членка на Европейския съюз;
5. фирмата/името и седалището/постоянния адрес на лицето, извършващо дейност в обекта, и единния идентификационен код, данъчния или регистрационния код или друга идентификация, използвана в съответната държава –  членка на Европейския съюз;
6. срок на валидност;
7. дата на издаване;
8. подпис на категоризиращия орган или на оправомощено от него длъжностно лице и печат.
Чл. 20. В случаите на констатирана непълнота или нередовност на представените документи, която не е отстранена в срока по чл.  130, ал.  2 ЗТ, съответната комисия по чл.  16, ал.  1 предлага на категоризиращия орган със заповед да прекрати административното производство.
Чл. 21. (1) Открита процедура за категоризиране на туристически обект се прекратява:
1. по искане на заявителя, към което се прилага издаденото временно удостоверение за открита процедура за категоризиране;
2. при подаване на ново заявление за категоризиране за същия обект.
(2) Прекратяването на процедурата по ал.  1 се извършва със заповед на категоризиращия орган по предложение на съответната комисия по чл.  16, ал.  1.
(3) В случаите по ал.  1, т.  1 заплатената такса за разглеждане на заявлението по чл.  18, ал.  1 не се възстановява.
Чл. 22. (1) В сроковете на временното удостоверение за открита процедура за категоризиране определената с решение на съответната комисия по чл.  16, ал.  1 експертна работна група в състав най-малко от трима души –  председател и членове, извършва проверка на място в обекта за съответствието му с изискванията за заявената категория и съставя констативен протокол съгласно чл.  130, ал.  6 ЗТ.
(2) Констативният протокол по ал.  1 се изготвя в два екземпляра и съдържа:
1. имената на съставителя и длъжността му;
2. датата и мястото на извършената проверка;
3. правното основание за съставянето му;
4. описание на съответствията и несъответствията с изискванията за заявената категория и дадените предписания;
5. наименованието и седалището на заявителя или на упълномощеното от него лице;
6. обяснения и/или възражения на заявителя или на упълномощеното от него лице;
7. имената и подписите на проверяващите;
8. имената и подписа на заявителя или на упълномощеното от него лице, а при отказ от негова страна –  на един свидетел.
(3) При констатиране на несъответствия с изискванията за заявената категория, за които се допускат предписания, определени в съответното приложение на наредбата, експертните работни групи дават задължителни предписания за отстраняването им, като срокът за тяхното изпълнение не може да надвишава 45 дни. Тези несъответствия не са пречка експертните работни групи да предложат определяне на клас, вид и категория на обекта.
(4) При констатиране на несъответствия с изискванията за заявената категория, за които не се допускат предписания, експертните работни групи предлагат определяне на категория, по-ниска от заявената, или отказ за определяне на категория.
(5) Обясненията и/или възраженията на заявителя по констативния протокол по ал.  1 се отразяват при подписването му на място.
(6) Председателите на експертните работни групи въз основа на констативния протокол в 7-дневен срок изготвят доклад до съответната експертна комисия по категоризация на туристически обекти, който съдържа предложение за определяне категория на туристически обект или отказ за определяне.
(7) Категоризиращият орган или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на съответната комисия по чл.  16, ал.  1 в предвидените в чл.  130, ал.  4 ЗТ срокове определя вида и категорията на обекта и издава удостоверение за определена категория или със заповед мотивирано отказва определянето на категория.
Чл. 23. По изключение, при обективна невъзможност за извършване на проверката на място от експертната работна група, съответната комисия по чл.  16, ал.  1 може да вземе решение за извършване на повторна проверка на място в обекта в рамките на срока на издаденото временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.
Чл. 24. (1) Удостоверението за определената категория на обекта е със срок 5 години с изключение на удостоверението за обектите, разположени върху понтон, чийто срок съответства на срока на действие на разрешителното им.
(2) В удостоверението по ал.  1 се вписват следните данни:
1. пореден номер;
2. вид и наименование на обекта;
3. категория на обекта;
4. капацитет на обекта (за места за настаняване –  брой стаи/апартаменти и брой легла; за заведения за хранене и развлечения –  брой места за сядане на открито и закрито);
5. адрес на обекта;
6. фирмата/името и седалището/постоянният адрес на собственика на обекта и единният идентификационен код, данъчният или регистрационният код или друга идентификация, използвана в съответната държава –  членка на Европейския съюз;
7. фирмата/името и седалището/постоянният адрес на лицето, извършващо дейност в обекта, и единният идентификационен код, данъчният или регистрационният код или друга идентификация, използвана в съответната държава –  членка на Европейския съюз;
8. номер и дата на заповедта на категоризиращия орган за определяне на категорията;
9. срок на валидност на удостоверението;
10. подпис на категоризиращия орган или на оправомощено от него длъжностно лице и печат.
(3) В 14-дневен срок от датата на заповед­та за определяне на категория на обекта в зависимост от вида и категорията му се издава категорийна символика, която включва удостоверение и табела.
Чл. 25. Категоризиращият орган или оправомощено от него длъжностно лице със заповед мотивирано отказва определянето на категория, когато:
1. не са изпълнени минималните задължителни изисквания за клас, вид и категория на туристическия обект, определени в съответното приложение на наредбата;
2. при проверка на място в обекта се установи, че компетентен да определи класа, вида и категорията на обекта е друг орган;
3. е налице обективна невъзможност експертната работна група да извърши проверка на място в обекта по вина на проверяваното лице;
4. при промяна на заявителя.
Чл. 26. В случаите на прекратяване на производството по чл.  20 и на отказ по чл.  25 за определяне на класа, вида и категорията на обекта заповедта подлежи на обжалване съгласно чл.  130, ал.  9 ЗТ.
Раздел II
Понижаване, спиране на действието, промяна и прекратяване на категорията
Чл. 27. Категорията на туристическите обекти се понижава в случаите по чл.  135, ал.  1 ЗТ.
Чл. 28. При уведомяване от страна на председателя на Комисията за защита на потребителите за понижаване на определената категория на място за настаняване или на заведение за хранене и развлечения категоризиращият орган извършва проверка на място в обекта, за да прецени размера на понижението.
Чл. 29. В случай че министърът на туризма понижи категорията на туристически обект до категория извън тази по чл.  127 ЗТ, той уведомява кмета на съответната община за извършеното понижаване и му изпраща досието на обекта.
Чл. 30. (1) Действието на удостоверението за определена категория на места за настаняване може да бъде спряно при условиятя, по реда и в срока, предвидени в чл.  136 ЗТ.
(2) Спирането на действието на удостоверението се извършва със заповед на категоризиращия орган или на оправомощено от него длъжностно лице, което се вписва в съответния регистър на категоризираните туристически обекти.
(3) В 7-дневен срок от влизането в сила на заповедта по ал.  2 кметът на съответната община уведомява министъра на туризма или оправомощено от него лице за отразяване на обстоятелствата в Националния туристически регистър съгласно чл.  166, ал.  1, т.  2, буква „л“ ЗТ.
(4) Действието на удостоверението се възобновява автоматично след изтичане на срока, за който е спряно, което се вписва служебно в съответния регистър на категоризираните туристически обекти.
Чл. 31. (1) Когато лицето, извършващо хотелиерство и/или ресторантьорство, желае категорията на обекта да бъде променена в по-ниска от определената му, преди изтичането на срока за определената му категория и извън тримесечния срок по чл.  133, ал.  3 ЗТ подава искане до съответния категоризиращ орган, към което прилага документ за платена такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират по ЗТ.
(2) Искането по ал.  1 се разглежда от съответната комисия по чл.  16, ал.  1, която предлага на категоризиращия орган издаване на съответно удостоверение и табела.
(3) При получаване на новата категорийна символика на обекта предишната се връща, за което се съставя предавателно-приемателен протокол.
(4) В случай че първоначално издадената категорийна символика е изгубена или унищожена, лицето прилага писмена декларация, удостоверяваща този факт, както и за обстоятелствата, при които това се е случило.
Чл. 32. (1) Когато лицето, извършващо хотелиерство и/или ресторантьорство, желае категорията на обекта да бъде променена в по-висока от определената му, преди изтичането на срока за определената му категория и извън тримесечния срок по чл.  133, ал.  3 ЗТ подава заявление за определяне на категория на обекта по реда на чл.  129 ЗТ. Определянето на категория се извършва по реда на чл.  130 ЗТ.
(2) В случаите по ал.  1 не се издава временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.
(3) Когато исканата по-висока категория се отнася за обект, чийто категоризиращ орган е кметът на общината, а повишаването ще надхвърли правомощията му по чл.  128 ЗТ, кметът уведомява министъра на туризма, като му изпраща постъпилото заявление и административното досие на туристическия обект.
(4) Когато искането по ал.  3 бъде заявено пред министъра на туризма или пред кмета на общината при условията на комплексно административно обслужване, заявителят заплаща таксата, определена в тарифата по ЗТ за разглеждане на документи за категоризиране и за вписване в Националния туристически регистър, като към заявлението прилага документ за плащането й.
(5) В случаите по ал.  4 министърът на туризма се произнася в едномесечен срок от получаване на документите по ал.  3 и 4.
Чл. 33. В случаите по чл.  31 и 32 промяната на категорията е в рамките на срока по чл.  133, ал.  2 ЗТ по първоначалното заявление на лицето за категоризиране на обекта.
Чл. 34. (1) Категорията на местата за настаняване и на заведенията за хранене и развлечения се прекратява в случаите по чл.  137, ал.  1 ЗТ със заповед на категоризиращия орган или на оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Заповедта за прекратяване на категорията по ал.  1 се вписва в съответния регистър на категоризираните туристически обекти.
(3) В 14-дневен срок от издаването на заповедта по ал.  1 кметът на съответната община уведомява министъра на туризма за отразяване на обстоятелството в Националния туристически регистър, съгласно чл.  166, ал.  1, т.  2, буква „н“ ЗТ.
Раздел III
Съобщения
Чл. 35. (1) Съобщенията и уведомяванията на лицата по раздели I и II в процедурата във връзка с категоризиране се извършват с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез писмено съобщение на електронна поща или по факс.
(2) Едновременно с изпращането на съобщенията по ал.  1 съобщението се поставя на специално определено за целта място в непосредствена близост до мястото за подаване на заявленията за определяне на вида и категорията на обекта.
(3) Обратната разписка, удостоверяваща връчването от пощенски служител, писменото потвърждение за изпратено съобщение по факс, както и копието от електронния запис на съобщението, изпратено на електронен адрес, се прилагат към заявлението и се считат за връчени от деня на получаването им.
Раздел IV
Вписване. Промяна на вписаните обстоятелства
Чл. 36. Данни за категоризираните места за настаняване и на заведения за хранене и развлечения, както и за лицата, извършващи дейност в тях, се вписват в Националния туристически регистър съгласно чл.  166, ал.  1, т.  2 ЗТ.
Чл. 37. (1) В случай на промяна на собственика на туристически обект, при която няма промяна на лицето, което извършва дейност в обекта, лицето, придобило собствеността, подава заявление до съответния категоризиращ орган по образец, посочен в наредбата по чл.  165, ал.  2 ЗТ.
(2) Към заявлението по ал.  1 се прилагат:
1. копие на документа за собственост на обекта;
2. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
3. документ за платена такса за промяна в обстоятелствата съгласно Тарифата за таксите, които се събират по ЗТ.
Чл. 38. (1) При промяна на лицето, извършващо дейност в категоризирано място за настаняване или в заведение за хранене и развлечения, лицето, което ще извършва съответната туристическа дейност в обекта, в 30-дневен срок от настъпването на промяната подава до съответния категоризиращ орган заявление по образец, посочен в наредбата по чл.  165, ал.  2 ЗТ.
(2) Към заявлението по ал.  1 се прилагат:
1. копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава –  членка на Европейския съюз;
2. декларация, че лицето не е в ликвидация –  за лицата, които не са търговци;
3. справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта –  по образец съгласно приложения №  6 или 7;
4. копия от документи, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията за определената категория на обекта;
5. копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
6. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
7. документ за платена такса за промяна в обстоятелствата съгласно Тарифата за таксите, които се събират по ЗТ.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Апартаментен туристически комплекс“ е място за настаняване по смисъла на § 1, т.  19 от допълнителната разпоредба (ДР) на ЗТ.
2. „Апартаменти за гости“ е място за настаняване по смисъла на § 1, т.  29 от ДР на ЗТ.
3. „Бар“ е заведение по смисъла на § 1, т.  36 от ДР на ЗТ.
4. „Бунгало“ е място за настаняване по смисъла на § 1, т.  30 от ДР на ЗТ.
5. „Вила“ е място за настаняване по смисъла на § 1, т.  22 от ДР на ЗТ.
6. „Вилно селище“ е място за настаняване по смисъла на § 1, т.  20 от ДР на ЗТ.
7. „Заведение за бързо обслужване“ е заведение по смисъла на § 1, т.  33 от ДР на ЗТ.
8. „Кафе-сладкарница“ е заведение по смисъла на § 1, т.  35 от ДР на ЗТ.
9. „Къмпинг“ е място за настаняване по смисъла на § 1, т.  31 от ДР на ЗТ.
10. „Къща за гости“ е място за настаняване по смисъла на § 1, т.  27 от ДР на ЗТ.
11. „Мотел“ е място за настаняване по смисъла на § 1, т.  18 от ДР на ЗТ.
12. „Пансион“ е място за настаняване по смисъла на § 1, т.  25 от ДР на ЗТ.
13. „Питейно заведение“ е заведение по смисъла на § 1, т.  34 от ДР на ЗТ.
14. „Почивна станция“ е място за настаняване по смисъла на § 1, т.  26 от ДР на ЗТ.
15. „Ресторант“ е заведение по смисъла на § 1, т.  32 от ДР на ЗТ.
16. „Семеен хотел“ е място за настаняване по смисъла на § 1, т.  23 от ДР на ЗТ.
17. „Стаи за гости“ е място за настаняване по смисъла на § 1, т.  28 от ДР на ЗТ.
18. „Туристическо селище“ е място за настаняване по смисъла на § 1, т.  21 от ДР на ЗТ.
19. „Хостел“ е място за настаняване по смисъла на § 1, т.  24 ДР на ЗТ.
20. „Хотел“ e място за настаняване по смисъла на § 1, т.  17 от ДР на ЗТ.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се приема на основание чл.  121, ал.  5 във връзка с ал.  2 и 6 на същия член от ЗТ.
§ 3. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на туризма.
§ 4. Лицата, извършващи дейност в категоризирани места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения до влизането в сила на тази наредба, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в 6-месечен срок от датата на влизането й в сила.
§ 5. (1) Всички започнати производства до датата на влизане в сила на тази наредба, с изключение на производствата по § 6, ал.  1, се довършват по реда, предвиден в нея.
(2) За започнато производство се счита:
1. подадено заявление за определяне на категория на туристически обект по чл.  3, ал.  2, т.  1 и 2 ЗТ, за което не е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране;
2. подадено заявление за определяне на категория на туристически обект по чл.  3, ал.  2, т.  1 и 2 ЗТ, за което е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране;
3. подадена декларация за подновяване категорията на туристически обект по чл.  3, ал.  2, т.  1 и 2 ЗТ на основание § 5, ал.  1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗТ във връзка с чл.  133, ал.  3 от същия закон.
§ 6. (1) Започнатите производства по § 5, ал.  2 за баничарници, мекичарници, бюфети, павилиони и каравани се прекратяват с влизането в сила на тази наредба.
(2) В случаите по ал.  1 при подадено заявление за определяне на категория, за което не е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, заплатените такси за разглеждане на документите се възстановяват на заявителите.
(3) В случаите по ал.  1 при подадено заявление за определяне на категория, за което е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, заплатените такси за разглеждане на документите не се възстановяват на заявителите.
 
Приложение №  1 към чл.  17, ал.  1, т.  1
Места за настаняване клас „А“ –  хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили

Глава първа
ХОТЕЛИ
Раздел І
Хотели категория „една звезда“

 
І.1. Изисквания към изграждането на хотели категория „една звезда“

№  по ред
Изисквания за категория „една звезда“
Видове хотели
Според териториалното им разположение
морски
планински
градски
1
2
3
4
5
І.
Фасада с ненарушена цялост
 да
 да
 да
ІІ.
Входове и подходи
 
 
 
 
1.
Главен вход: една секция за пътници и багаж, с достъп от инвалидна количка или наличие на друг вход в близост с широчина мин. 80 см, без праг или стълби
 
да
 
да
 
да
2.
Входна козирка
да
да
да
 
3.
Подход (рампа) за хора с намалена подвижност –  с подходящ наклон* (при необходимост от такава)
 
да
 
да
 
да
4.
Стопански вход с рампа
да
да
да
ІІІ.
Паркинги и гаражи
 
 
 
1.
Места за паркиране и/или гариране
да
да
да
 ІV.
 
Асансьори –  изисква се за хотели с 4 и повече етажи (в т. ч. партерен етаж).
 –  Броят на асансьорите е съобразен с изискванията на Наредба №  2 от 2009 г. за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради (ДВ, бр.  46 от 2009 г.)
Забележка. Не се изисква асансьор, ако сградата е паметник на културата
 
 
 
1.
Асансьор за пътници
да
да
да
V.
Стълбища
 
 
 
1.
Стълбище за хотелски гости
да
да
да
VІ.
Коридори в хотелския блок
 
 
 
 
1.
При едностранно застрояване –  минимална широчина в метри –  1,30
 
да
 
да
 
да
 
2.
При двустранно застрояване –  минимална широчина в метри –  1,50
 
да
 
да
 
да
VІІ.
Хотелска стая:
 
 
 
1.
Единична стая:
 
 
 
 
площ –  11,0 м2
да
да
да
2.
Двойна стая:
 
 
 
 
площ –  12,0 м2
да
да
да
 
Забележка. Светлата височина на стаите е съобразена с изискванията на Наредба №  7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (обн., ДВ, бр.  3 от 2004 г.; изм., бр.  10, 11, 51 и 63 от 2005 г., бр.  41 от 2008 г., бр.  76 от 2012 г. и бр.  21 от 2013 г.)
 
 
 
3.
Допуска се намаление на площта на стаята с 10%, ако разполага с балкон или лоджия, с площ най-малко 3  м2
да
да
да
4.
Санитарен възел (баня и тоалетна):
 
 
 
 
обща площ –  2,25  м2
да
да
да
 
светла височина –  2,2  м
да
да
да
5.
Антре –  ширина, вкл. вграден гардероб –  1,5  м
да
да
да
VІІІ.
Камериерски помещения
да
да
да
IX.
Приемен блок
 
 
 
1.
Фоайе с площ 0,6  м2 на легло
да
да
да
2.
Рецепция
да
да
да
2.1.
Плот и работни места
да
да
да
3.
Тоалетна с преддверие за хотелски гости –  една клетка на 75 легла
да
да
да
Х.
Инсталации
 
 
 
1.
Отоплителна инсталация
да (за целогодишни обекти)
да
да
2.
Телефонна инсталация с единен вътрешен телефонен номер 9 за връзка с рецепция
Телевизионна
Сателитна
да
да
да
3.
Принудителна смукателна вентилация и/или механична вентилация в санитарния възел
да
да
да
ХІ.
Прилежащи заведения за хранене и развлечения
1 бр.  
1 бр.  
1 бр.  

 
І.2. Изисквания към обзавеждането и оборудването на хотели категория „една звезда“

№  по ред
Изисквания за категория „една звезда“
Видове хотели
Според териториалното им разположение
морски
планински
градски
1
2
3
4
5
І.
Фасада
 
 
 
1.
Светлиннорекламен надпис
да
да
да
2.
Пепелници-кошчета от негорим материал до главния вход*
да
да
да
ІІ.
Приемен блок
 
 
 
1.
Фоайе:
 
 
 
1.1.
Автомат за почистване на обувки*
не
да
да
1.2.
Четка за почистване на пясък*
да
не
не
1.3.
Фотьойли и салонни масички*
да
да
да
1.4.
Универсална инвалидна количка*
да
да
да
2.
Рецепция с плот за обслужване:
да
да
да
2.1.
Място за обслужване на хора с намалена подвижност*
 
да
 
да
 
да
2.2.
Телефони
да
да
да
2.3.
Информационно табло за снежната покривка*
не
да
да, ако са планински
2.4.
Информационно табло за температурата на въздуха и водата*
да
не
да, ако са морски
2.5.
План-схема на обекта*
да
да
да
2.6.
Аптечка*
да
да
да
2.7.
Компютър
да
да
да
ІІІ.
Коридори
 
 
 
1.
Указателни табели за разположението на стаите на етажа*
да
да
да
ІV.
Хотелска стая
 
 
 
1.
Антре:
 
 
 
1.1.
Гардероб –  допуска се да бъде в стаята:
да
да
да
1.1.1.
закачалки за дрехи –  3 бр.  на легло*
да
да
да
2.
Помещение за нощуване:
 
 
 
2.1.
Единична стая:
единично легло с мин. размер 1,00 м на 2,00 м
Двойна стая:
2 бр.  единични легла с мин. размер 1,00 м на 2,00 м или
1 бр.  двойно легло с мин. размер 1,80 м на 1,90 м
Леглата са с матраци
да
да
да
2.3.
Нощно шкафче за всяко място за спане*
да
да
да
2.5.
Масичка (писалище) с настолна лампа, огледало, стол или табуретка*
да
да
да
2.6.
Телевизор
 да
 да
 да
2.7.
Нощна лампа*
да
да
да
2.8.
Кош за отпадъчна хартия*
да
да
да
2.9.
Възможност за затъмняване на стаята (напр. плътни завеси)
 да
 да
 да
3.
Санитарен възел:
 
 
 
3.1.
Мивка със стенно огледало; кош за отпадъци
да
да
да
3.2.
Поставка за тоалетни принадлежности*
да
да
да
3.3.
Душ със завеса*
да
да
да
3.4.
Хавлиени кърпи –  2 бр.  на легло*
да
да
да
3.5.
Чаша за вода*
да
да
да
3.6.
Козметика –  пакетирани или течни сапуни, шампоани*
 
да
 
да
 
да
V.
Камериерски помещения
 
 
 
1.
Машини, съоръжения и консумативи за почистване; камериерски колички; стелажи за чисто и мръсно бельо; стелаж за консумативи*
 
да
 
да
 
да

 
 
І.3. Изисквания към обслужването на хотели категория „една звезда“
 
№  по ред
Изисквания за хотели с категория „една звезда“
1
2
I.
Безопасност и сигурност
1.
Осигурена безопасност и сигурност на туристите (осигурява се чрез технически средства и собствена или наета охрана)
II.
Посрещане и настаняване
1.
При регистрация на госта администраторът издава хотелска карта*
IIІ.
Подмяна на спално бельо и кърпи
1.
На три дни
2.
При напускане на госта
3.
Постоянно обслужване на рецепция, в т. ч. 24 ч. достъп по телефона
или
Временно обслужване на рецепция (рецепцията е отворена 14 ч. и с 24 ч. достъп по телефона от вътрешни и външни линии и телефонен номер за спешни случаи)
Заб. Наличие на система за самостоятелно настаняване (за периода, когато рецепцията е затворена) –  осигурен достъп на госта до обекта за получаване на ключа от стаята, поставен в сейф/кутия с код. Индивидуалният код за влизане в сградата и от сейфа е получен при потвърждаване на резервацията.
При напускане на госта има кутия за ключове във фоайето, където се връщат ключовете.
4.
Обслужване на гостите на хотела с единен вътрешен телефонен номер 9 за връзка с рецепцията.
ІV.
Всекидневно почистване и дезинфекциране на стаите и на санитарния възел
V.
Униформено облекло и отличителни знаци*
1.
Длъжностните лица са длъжни да бъдат с униформено или работно облекло в зависимост от заеманата длъжност.
2.
Обслужващият персонал е длъжен да бъде с отличителен знак, указващ име и длъжност.
 
 І.4. Изисквания към предоставяните услуги на хотели категория „една звезда“

№  по
ред
Изисквания за категория „една звезда“
Видове хотели
Според териториалното им разположение
морски
планински
градски
1
2
3
4
5
1.
Даване на информация за:
а. Автентичността на местността (история на дестинацията);
б. Местните туристически атракции;
в. Пътническа информация: телефонни номера, работно време, работни дни на:
 –  Обществен транспорт (летища, автобуси, таксита, гари);
 –  Съоръжения за коли (коли под наем, денонощни бензино­станции, гаражи);
 г. Информация за сигурността на госта (телефонни номера на посолства, консулства, аптеки, лекари)*
 
да
 
да
 
да
2.
Телефонни услуги
да
да
да
3.
Съхраняване на ценности и документи*
да
да
да
4.
Поръчка на такси
да
да
да
5.
Осигуряване оказването на медицинска помощ*
да
да
да
6.
Осигуряване на безплатно ползване на тоалетните в обекта
да
да
да

 
І.5. Изисквания за професионална и езикова квалификация на персонала на хотели категория „една звезда“
 
№  по ред
Изисквания за хотели с категория „една звезда“
1
2
1.
Управител
1.1.
Средно образование и 3 години стаж в туризма
1.2.
Езикова квалификация –  един чужд език
2.
Администратор
2.1.
Средно професионално образование, специализирано в туризма, или
средно образование и професионална квалификация в туризма
2.2.
Езикова квалификация –  минимални познания по един чужд език
3.
Старша камериерка/камериерка
3.1.
Основно образование
3.2.
Езикова квалификация –  минимални познания по един чужд език
 

Раздел ІІ
Хотели категория „две звезди“

 
ІІ.1. Изисквания към изграждането на хотели категория „две звезди“

№  по ред
Изисквания за категория „две звезди“
Видове хотели
Апартаментен
(студиен)
хотел
Според териториалното им разположение
морски
планински
градски
1
2
3
4
5
6
І.
Фасада с ненарушена цялост
 да
 да
 да
 да
ІІ.
Входове и подходи
 
 
 
 
1.
Главен вход: една секция за пътници и багаж, с достъп от инвалидна количка или наличие на друг вход в близост с широчина мин. 80 см, без праг или стълби.
да
да
да
да
2.
Входна козирка
 да
да
да
да
3.
Подход (рампа) за хора с намалена подвижност –  с подходящ наклон* (при необходимост от такава)
да
да
да
да
ІІІ.
Паркинги и гаражи
 
 
 
 
1.
Места за паркиране и/или гариране, в т. ч. обозначено минимум 1 място за хора с намалена подвижност с широчина 3,6 м
да
да
да
да
ІV.
Асансьори –  изискват се за хотели с 4 и повече етажи (в т. ч. партерен етаж)
 –  Броят на асансьорите е съобразен с изискванията на Наредба №  2 от 2009 г. за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради (ДВ, бр.  46 от 2009 г.)
Забележка. не се изисква асансьор, ако сградата е паметник на културата
 
 
 
 
1.
Асансьор за пътници
да
да
да
да
V.
Стълбища
 
 
 
 
1.
Стълбище за хотелски гости
да
да
да
да
VІ.
Коридори в хотелския блок
 
 
 
 
1.
При едностранно застрояване –  минимална широчина в метри –  1,30
 
да
 
да
 
да
 
да
2.
При двустранно застрояване –  минимална широчина в метри –  1,50
 
да
 
да
 
да
 
да
VІІ.
Хотелска стая
 да
 да
 да
 не
1.
Единична стая:
 
 
 
 
 
 
площ –  10,0 м2
да
да
да
 -
 
светла височина –  2,6 м
да
да
да
 -
2.
Двойна стая:
 
 
 
 
 
площ –  13,6 м2
да
да
да
 -
 
светла височина –  2,6 м
да
да
да
 -
3.
Допуска се намаление на площта на стаята с 10%, ако разполага с балкон или лоджия с площ най-малко 3 м2
да
да
да
-
4.
Санитарен възел (баня и тоалетна) –  
обща площ –  3,4 м2
да
да
да
да
 
светла височина –  2,2 м
да
да
да
да
5.
Входно антре –  широчина, включително вграден гардероб –  1,5 м
да
да
да
-
VІІІ.
Хотелски апартамент
 да
 да
 да
 не
 
площ –  26 м2
да
да
да
-
 
светла височина –  2,6 м
да
да
да
-
2.
Санитарен възел –  прилагат се изискванията към санитарния възел за стая
 да
 да
 да
 
ІХ.
Апартаменти и студиа в апартаментен хотел
 не
 не
 не
 да
1.
Апартамент:
-
-
 
да
 
площ –  35 м2
-
-
-
да
 
светла височина –  2,6 м
-
-
-
да
2.
Студио:
-
-
-
да
 
площ –  22 м2
 -
 -
 -
да
 
светла височина –  2,6 м
 -
 -
 -
да
3.
Санитарен възел –  прилагат се изискванията към санитарния възел на стая
 -
 -
 -
 да
Х.
Камериерски помещения
да
да
да
да
ХІ.
Приемен блок
 
 
 
 
1.
Фоайе с площ 0,6 м2 на легло
да
да
да
да
2.
Рецепция
да
да
да
да
2.1.
Плот и работни места
да
да
да
да
2.2.
Помещение за багаж –  8 м2
да
да
да
да
3.
Тоалетна с преддверие за хотелски гости –  1 клетка за
75 легла и 1 оборудвана тоалетна клетка за хора с намалена подвижност
да
да
да
да
4.
Щанд или стелажи за стоки и сувенири
да
да
да
да
ХІІ.
Инсталации
 
 
 
 
1.
Отоплителна
да (за целогодишни обекти)
да
да
да (за целогодишни обекти)
2.
Телефонна инсталация с единен вътрешен телефонен номер 9 за връзка с рецепция
Телевизионна
Сателитна
да
да
да
да
3.
Принудителна смукателна вентилация и/или механична вентилация в санитарния възел
да
да
да
да
ХІII.
Прилежащи заведения за хранене и развлечения
1 бр.  
1 бр.  
1 бр.  
1 бр.  

 
ІІ.2. Изисквания към обзавеждането и оборудването на хотели категория „две звезди“

№  по ред
Изисквания за категория „две звезди“
Видове хотели
Според териториалното им разположение
Апартаментен
(студиен)
хотел
морски
планински
градски
1
2
3
4
5
6
І.
Фасада
 
 
 
 
1.
Светлиннорекламен надпис
да
да
да
да
2.
Пепелници-кошчета от негорим материал до главния вход*
да
да
да
да
II.
Приемен блок
 
 
 
 
1.
Фоайе:
 
 
 
 
1.1.
Автомат за почистване на обувки*
не
 
да
да
 
да
1.2.
Четка за почистване на пясък*
да
не
не
да, ако са морски
1.3.
Фотьойли и салонни масички*
да
да
да
да
1.4.
Телефон
да
да
да
да
1.5.
Количка за багаж*
да
да
да
да
1.6.
Универсална инвалидна количка*
да
да
да
да
2.
Рецепция с плот за обслужване:
 
 
 
 
2.1.
Място за обслужване на хора с намалена подвижност*
 
да
 
да
 
да
 
да
2.2.
Индивидуални касети за съхранение на ценности*
да
да
да
да
2.3.
Телефони за вътрешна връзка*
да
да
да
да
2.4.
Информационно табло за снежната покривка*
не
да
да, ако са планински
да, ако са планински
2.5.
Информационно табло за температурата на въздуха и водата*
да
не
да, ако са морски
да, ако са морски
2.6.
План-схема на обекта*
да
да
да
да
2.7.
Аптечка*
да
да
да
да
2.8.
Компютър
да
да
да
да
2.9.
Табло с графично изображение на предоставяните услуги*
 
да
 
да
 
да
 
да
ІІІ.
Коридори
 
 
 
 
1.
Указателни табели за разположението на стаите на етажа*
 
да
 
да
 
да
 
да
ІV.
Хотелска стая
 да
 да
 да
 не
1.
Антре:
 
 
 
 
1.1.
гардероб –  допуска се да бъде в стаята:
да
да
да
-
1.2.
закачалки за дрехи –  4 броя на легло*
да
да
да
-
2.
Помещение за нощуване:
 
 
 
 -
 
2.1.
Единична стая:
единично легло с мин. размер 1,00 м на 2,00 м
Двойна стая:
2 бр.  единични легла с мин. размер 1,00 м на 2,00м или
1 бр.  двойно легло с мин. размер 1,80 м на 1,90 м
Леглата са с матраци
да
да
да
-
2.2.
Нощно шкафче за всяко място за спане*
да
да
да
-
2.3.
Комбинирана масичка (писалище) с настолна лампа, огледало, стол или табуретка*
да
да
да
-
2.4.
Телевизор
 да
 да
 да
-
2.5.
Багажник*
да
да
да
-
2.6.
Нощна лампа с насочваща светлина*
да
да
да
-
2.7.
Телефон*
да
да
да
-
2.8.
Кош за отпадъчна хартия*
да
да
да
-
2.9.
Възможност за затъмняване на стаята (напр.плътни завеси)
да
да
да
-
3.
Стенно огледало за цяла фигура и закачалка за връхни дрехи (портманто)*
да
да
да
-
4.
Санитарен възел:
 да
 да
 да
-
4.1.
Мивка със стенно огледало, кош за отпадъци
да
да
да
-
4.2.
Поставка за тоалетни принадлежности*
да
да
да
-
4.2.
Душ със завеса*
да
да
да
-
4.3.
Хавлиени кърпи по 2 бр.  на легло*
да
да
да
-
4.4.
Чаша за вода*
да
да
да
-
4.5.
Козметика –  пакетирани или течни сапуни, шампоани*
да
да
да
-
4.6.
Санитарен плик*
да
да
да
-
V.
Апартамент
 да
 да
 да
 да
1.
Антре:
 
 
 
 
1.1.
Гардероб –  допуска се да бъде в някоя от стаите: прилагат се изискванията за гардероб в хотелска стая
да
да
да
да
1.2.
Стенно огледало за цяла фигура и закачалка за връхни дрехи (портманто)*
да
да
да
да
2.
Спалня/спални:
 
 
 
 
2.1.
Двойно легло с мин. размер 1,80 м на 1,90 м с матрак.
Допускат се 2 единични легла с размерите, посочени за леглата в хотелска стая
да
да
да
да
2.2.
Нощно шкафче за всяко легло*
да
да
да
да
2.3.
Багажник (допуска се да бъде в друго помещение на апартамента)*
 
да
 
да
 
да
 
да
2.4.
Нощна лампа с насочваща светлина*
да
да
да
да
2.5.
Телефон (допуска се да бъде в друго помещение на апартамента)*
да
да
да
да
2.6.
Възможност за затъмняване на стаята (напр. плътни завеси)
 да
 да
 да
 да
3.
Дневна/хол:
 
 
 
 
 
3.1.
Комбинирана масичка (писалище) с настолна лампа, огледало, стол или табуретка*
да
да
да
да
3.2.
Салонна масичка*
да
да
да
да
3.3.
Гарнитура от мека мебел*
да
да
да
да
3.4.
Кош за отпадъчна хартия*
да
да
да
да
3.5.
Телевизор
 да
 да
 да
 да
4.
Санитарен възел/възли:
 
 
 
 
4.1.
Мивка със стенно огледало, кош за отпадъци
да
да
да
да
4.2.
Поставка за тоалетни принадлежности*
да
да
да
да
4.3.
Душ със завеса*
да
да
да
да
4.4.
Хавлиени кърпи по 2 бр.  на легло*
да
да
да
да
4.5.
Чаши за вода*
да
да
да
да
4.6.
Козметика –  пакетирани или течни сапуни, шампоани*
да
да
да
да
5.
Кухненски бокс:
 не
 не
 не
 да
5.1.
Маса за хранене със столове*
-
-
-
да
5.2.
Шкаф с отделени секции*
-
-
-
да
5.3.
Мивка със студена и топла вода
-
-
-
да
5.4.
Котлон*
-
-
-
да
5.5.
Съдове за приготвяне и консумиране на храна и напитки*
 
-
 
-
 
-
 
да
5.6.
Кухненски кърпи*
-
-
-
да
6.
Балкон (ако има):
 
 
 
 
6.1.
Масичка с леки столове*
да
да
да
да
6.2.
Сгъваем сушилник (простор)*
да
не
да, ако са морски
да, ако са морски
VІ.
Камериерски помещения
да
да
да
да
1.
Машини, съоръжения и консумативи за почистване; камериерски колички; стелажи за чисто и мръсно бельо; стелаж за консумативи*
да
да
да
да

 
 
ІІ.3. Изисквания към обслужването на хотели категория „две звезди“
 
№  по ред
Изисквания за хотели с категория „две звезди“
1
2
I.
Безопасност и сигурност
 
1.
Осигурена безопасност и сигурност на туристите (осигурява се чрез технически средства и собствена или наета охрана)
II.
Посрещане и настаняване
1.
Гостът се регистрира в регистъра на настанените туристи
2.
При регистрация на госта администраторът издава хотелска карта*
3.
Постоянно обслужване на рецепция, в т. ч. 24 ч. достъп по телефона
или
Временно обслужване на рецепция (рецепцията е отворена 14 ч. и с 24 ч. достъп по телефона от вътрешни и външни линии и телефонен номер за спешни случаи)
Заб. Наличие на система за самостоятелно настаняване (за периода, когато рецепцията е затворена) –  осигурен достъп на госта до обекта за получаване на ключа от стаята, поставен в сейф/кутия с код. Индивидуалният код за влизане в сградата и от сейфа е получен при потвърждаване на резервацията.
При напускане на госта има кутия за ключове във фоайето, където се връщат ключовете.
4.
Обслужване на гостите на хотела с единен вътрешен телефонен номер 9 за връзка с рецепцията
 ІІІ.
Подмяна на спално бельо и кърпи
1.
На три дни
2.
При напускане на госта
 ІV.
Всекидневно почистване и дезинфекциране на стаята/апартамента, санитарните съоръжения, чашите за вода
V.
Униформено облекло и отличителни знаци*
1.
Длъжностните лица са длъжни да бъдат с униформено или работно облекло в зависимост от заеманата длъжност.
2.
Обслужващият персонал е длъжен да бъде с отличителен знак, указващ име и длъжност.
VI.
Изпращане
1.
Багажът на госта се поема от пиколо*
 
II.4. Изисквания към предоставяните услуги на хотели категория „две звезди“
 
№  по ред
Изисквания за категория „две звезди“
Според териториалното им разположение
Апартаментен (сту­диен) хотел
морски
планински
градски
1
2
3
4
5
6
1.
Даване на информация за:
а. Автентичността на местността (история на дестинацията);
б. Местните туристически атракции;
в. Пътническа информация: телефонни номера, работно време, работни дни на:
 –  Обществен транспорт (летища, автобуси, таксита, гари);
 –  Съоръжения за коли (коли под наем, денонощни бензиностанции, гаражи).
 г. Информация за сигурността на госта: телефонни номера на посолства, консулства, аптеки, лекари)*
да
да
да
да
2.
Телефонни услуги
да
да
да
да
3.
Предоставяне на ютия и дъска за гладене*
да
да
да
да
4.
Съхраняване на ценности и документи*
да
да
да
да
5.
Осигуряване оказването на медицинска помощ *
да
да
да
да
6.
Осигуряване на безплатно ползване на тоалетните в обекта
 
да
 
да
 
да
 
да
 
ІІ.5. Изисквания за професионална и езикова квалификация на персонала на хотели категория „две звезди“
 
№  по
ред
Изисквания за хотели с категория „две звезди“
1
2
1.
Управител
1.1.
Средно образование и 3 години стаж в туризма
1.2.
Езикова квалификация –  един чужд език
2.
Администратор
2.1.
Средно професионално образование, специализирано в туризма или
средно образование и професионална квалификация в туризма
2.2.
Езикова квалификация –  един чужд език
3.
Старша камериерка/камериерка
3.1.
Основно образование
3.2.
Езикова квалификация –  минимални познания по един чужд език
4.
Пиколо
4.1.
Средно образование
4.2.
Езикова квалификация –  минимални познания по един чужд език
 

Раздел ІІI
Хотели категория „три звезди“

 
ІІІ.1. Изисквания към изграждането на хотели категория „три звезди“

№  по ред
Изисквания за категория „три звезди“
Видове хотели
Според териториалното им разположение
Апартаментен (студиен) хотел
морски
планински
градски
 
1
2
3
4
5
6
І.
Фасада с ненарушена цялост
 да
 да
 да
 да
ІІ.
Входове и подходи
 
 
 
 
1.
Главен вход: една секция за пътници и багаж, с достъп от инвалидна количка или наличие на друг вход в близост с широчина мин. 80 см, без праг или стълби
 
 
да
 
да
 
да
 
да
2.
Входна козирка
да
да
да
да
3.
Подход (рампа) за хора с намалена подвижност –  с подходящ наклон*
да
да
да
да
4.
Вход за персонала (за хотели с капацитет над 75 стаи)
да
да
да
да
5.
Стопански вход с рампа
да
да
да
да
ІІІ.
Паркинги и гаражи
 
 
 
 
1.
Места за паркиране и/или гариране, в т. ч. обозначено минимум 1 място за хора с намалена подвижност с широчина 3,6 м
да
да
да
да
ІV.
Асансьори:
 –  Изискват се за хотели над 3 етажа (в т. ч. партерен етаж);
 –  При наличие на подземен гараж един от пътническите асансьори осигурява връзка между подземния гараж и фоайето;
 –  При наличие на панорамно заведение за хранене и развлечения един от пътническите асансьори осигурява връзка между панорамното заведение за хранене и развлечения и фоайето;
 –  Броят на асансьорите е съобразен с изискванията на Наредба №  2 от 2009 г. за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради (ДВ, бр.  46 от 2009 г.)
 
 
 
 
1.
Асансьор за пътници
да
да
да
да
2.
Асансьор за стопански нужди (изисква се за хотели с капацитет над 75 стаи)
да
да
да
да
V.
Стълбища
 
 
 
 
1.
Стълбище за хотелски гости
да
да
да
да
VІ.
Коридори в хотелския блок
 
 
 
 
1.
При едностранно застрояване:
 –  минимална широчина в метри –  1,40
да
да
да
да
2.
При двустранно застрояване:
 –  минимална широчина в метри –  1,60
да
да
да
да
VІІ.
Хотелска стая:
 да
да
 да
 не
1.
Единична стая:
 
 
 
 
 
площ –  12,0 м2
да
да
да
-
 
светла височина –  2,6 м
да
да
да
-
2.
Двойна стая:
 
 
 
 
 
площ –  15,0 м2
да
да
да
-
 
светла височина –  2,6 м
да
да
да
-
 
3.
Допуска се намаление на площта на стаята с 10%, ако разполага с балкон или лоджия с площ най-малко 3 м2
да