Президент на републиката
брой: 33, от дата 8.5.2015 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 71 за удостояване на бригаден генерал Николай Кирилов Петров с висше офицерско звание „генерал-майор“, считано от 3 юни 2015 г.

 

УКАЗ № 71
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Удостоявам бригаден генерал Николай Кирилов Петров с висше офицерско звание „генерал-майор“, считано от 3 юни 2015 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 април 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
3093