Президент на републиката
брой: 85, от дата 14.10.2014 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 235 за назначаване на Емилия Йорданова Стефанова-Велева – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Австралийския съюз, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Нова Зеландия със седалище в Канбера

 

УКАЗ № 235
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Емилия Йорданова Стефанова-Велева – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Австралийския съюз, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Нова Зеландия със седалище в Канбера.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 3 октомври 2014 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател: Георги Близнашки
Подпечатан с държавния печат.
6760