Президент на републиката
брой: 50, от дата 17.6.2014 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 144 за освобождаване на бригаден генерал Стефан Динчев Янев от длъжността началник на Националния военен университет „Васил Левски“ и от военна служба, считано от 9 юни 2014 г.

 

УКАЗ № 144
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19, т. 4, чл. 146, т. 1 и чл. 169 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и във връзка с подаден рапорт
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам бригаден генерал Стефан Динчев Янев от длъжността началник на Националния военен университет „Васил Левски“ и от военна служба, считано от 9 юни 2014 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 9 юни 2014 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател: Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Зинаида Златанова
4066