Президент на републиката
брой: 48, от дата 10.6.2014 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 140 за назначаване на полковник Николай Кирилов Петров на длъжността началник на Военномедицинската академия и за удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“

 

УКАЗ № 140
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 51а от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Назначавам полковник Николай Кирилов Петров на длъжността началник на Военномедицинската академия, считано от 3 юни 2014 г.
2. Удостоявам полковник Николай Кирилов Петров с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 3 юни 2014 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 31 май 2014 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател: Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Зинаида Златанова
3757