Президент на републиката
брой: 45, от дата 30.5.2014 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 122 за награждаване посмъртно на Георги Аспарухов Рангелов с орден „Стара планина“ първа степен

 

УКАЗ № 122
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам посмъртно Георги Аспарухов Рангелов с орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите му заслуги в областта на спорта.
Издаден в София на 21 май 2014 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател: Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Зинаида Златанова
3573