Президент на републиката
брой: 40, от дата 13.5.2014 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.36


Указ № 111 за удостояване на бригаден генерал Драгомир Здравков Димитров с висше офицерско звание „генерал-майор“

 

УКАЗ № 111
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Удостоявам бригаден генерал Драгомир Здравков Димитров с висше офицерско звание „генерал-майор“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 28 април 2014 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател: Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Зинаида Златанова
3067