Президент на републиката
брой: 40, от дата 13.5.2014 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.34


Указ № 99 за назначаване на полковник Михаил Димитров Попов на длъжността командир на 68-а бригада „Специални сили“ и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 30 юни 2014 г.

 

УКАЗ № 99
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Назначавам полковник Михаил Димитров Попов на длъжността командир на 68-а бригада „Специални сили“, считано от 30 юни 2014 г.
2. Удостоявам полковник Михаил Димитров Попов с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 30 юни 2014 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 28 април 2014 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател: Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Зинаида Златанова
3055