Президент на републиката
брой: 110, от дата 21.12.2013 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 246 за повишаване на о.р. бригаден генерал Александър Панайотов Александров във висше военно звание в резерва „генерал-майор“

 

УКАЗ № 246
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България във връзка с чл. 11, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България и чл. 52, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Повишавам о.р. бригаден генерал Александър Панайотов Александров във висше военно звание в резерва „генерал-майор“ за особено големите му заслуги за укрепване и развитие на въоръжените сили.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 11 декември 2013 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател: Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Зинаида Златанова
9304