Президент на републиката
брой: 106, от дата 10.12.2013 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.25


Указ № 236 за назначаване на бригаден генерал Стефан Динчев Янев на длъжността началник на Националния военен университет „Васил Левски“, считано от 2 май 2014 г.

 

УКАЗ № 236
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам бригаден генерал Стефан Динчев Янев на длъжността началник на Националния военен университет „Васил Левски“, считано от 2 май 2014 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 2 декември 2013 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател: Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Зинаида Златанова
9028