Президент на републиката
брой: 97, от дата 8.11.2013 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.5


Указ № 205 за назначаване на Емилия Йорданова Стефанова-Велева за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Австралийския съюз

 

УКАЗ № 205
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Емилия Йорданова Стефанова-Велева за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Австралийския съюз.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 22 октомври 2013 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател: Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
8162