Президент на републиката
брой: 57, от дата 29.6.2013 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.4


Указ № 125 за назначаване на полковник Михаил Димитров Попов за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност командир на 68-а бригада „Специални сили“

 

УКАЗ № 125
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам полковник Михаил Димитров Попов за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност командир на 68-а бригада „Специални сили“ за срок не по-дълъг от една година, считано от 1юли 2013 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 24 юни 2013 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател: Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:Зинаида Златанова
5197