Президент на републиката
брой: 52, от дата 14.6.2013 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.8


Указ № 115 за прекратяване предсрочно пълномощията на Константин Кирилов Казаков като председател на Държавна агенция „Национална сигурност“

 

УКАЗ №115
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 8, ал. 4, т. 1 и ал. 5 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“
ПОСТАНОВЯВАМ:
Прекратявам предсрочно пълномощията на Константин Кирилов Казаков като председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.
Издаден в София на 7 юни 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател: Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Зинаида Златанова
4777