Народно събрание
брой: 22, от дата 5.3.2013 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение относно проведения на 27 януари 2013 г. национален референдум

 

РЕШЕНИЕ
относно проведения на 27 януари 2013 г. национален референдум
С провеждане на референдума от 27 януари 2013 г. българската демокрация направи нова крачка напред. Резултатът показа, че:
 – огромна част от българските граждани не приемат строителството на нова ядрена електроцентрала в Белене;
 – мнозинството от хората не се съгласиха да поемат отговорността на държавните институции – Парламент и правителство, при решаването на въпроса за посоката на развитие на ядрената енергетика в България;
 – Народното събрание трябва да се произнесе за темата на референдума в тримесечен срок.
Обстоятелството, че законът е предвидил при участие над 20 % от избирателите въпросът от допитването отново да се разгледа от Парламента, показва необходимостта от ново решение. За изпълнение на това изискване на закона Народното събрание на Република България приема следното
РЕШЕНИЕ:
1. Подкрепя решението на правителството за спиране на проекта за строителство на нова ядрена електроцентрала на площадката „Белене“ и настоява за окончателното му прекратяване.
2. Настоява за ускоряване на процедурите по удължаване срока на експлоатация на V и VІ блок на АЕЦ „Козлодуй“.
3. Препоръчва на правителството да обяви открит международен търг за строителство на нова ядрена мощност от поколение 3+ на площадка „Козлодуй“.
Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 27 февруари 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
2033