Президент на републиката
брой: 5, от дата 18.1.2013 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 1 за утвърждаване на нови граници на община Чирпан, област Стара Загора, и община Стара Загора, област Стара Загора

 

УКАЗ № 1
На основание чл. 98, т. 5 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 28, ал. 1, т. 7 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Утвърждавам нови граници на:
1. Община Чирпан, област Стара Загора, включваща населените места: гр. Чирпан, с. Винарово, с. Воловарово, с. Гита, с. Димитриево, с. Държава, с. Зетьово, с. Златна ливада, с. Изворово, с. Малко Търново, с. Могилово, с. Осларка, с. Рупките, с. Свобода, с. Спасово, с. Средно градище, с. Стоян Заимово, с. Целина, с. Ценово и с. Яздач.
2. Община Стара Загора, област Стара Загора, включваща населените места: гр. Стара Загора, с. Арнаутито, с. Бенковски, с. Богомилово, с. Борилово, с. Борово, с. Братя Кунчеви, с. Бъдеще, с. Воденичарово, с. Горно Ботево, с. Дълбоки, с. Еленино, с. Елхово, с. Загоре, с. Змейово, с. Казанка, с. Калитиново, с. Калояновец, с. Кирилово, с. Козаревец, с. Колена, с. Ловец, с. Лозен, с. Люляк, с. Лясково, с. Маджерито, с. Малка Верея, с. Малко Кадиево, с. Михайлово, с. Могила, с. Ново село, с. Оряховица, с. Остра могила, с. Памукчии, с. Петрово, с. Плоска могила, с. Подслон, с. Преславен, с. Пряпорец, с. Пшеничево, с. Пъстрово, с. Ракитница, с. Руманя, с. Самуилово, с. Сладък кладенец, с. Старозагорски бани, с. Стрелец, с. Сулица, с. Хан Аспарухово, с. Християново, с. Хрищени и с. Яворово.
Изпълнението на указа възлагам на областния управител на област Стара Загора, на кмета на община Чирпан и на кмета на община Стара Загора.
Издаден в София на 10 януари 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
299