Президент на републиката
брой: 2, от дата 8.1.2013 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.5


Указ № 449 за награждаване посмъртно с орден „Стара планина“ първа степен с мечове на генерал-лейтенант Климент Евтимов Бояджиев

 

УКАЗ № 449
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам посмъртно генерал-лейтенант Климент Евтимов Бояджиев с орден „Стара планина“ първа степен с мечове за изключително големите му заслуги към страната ни при планирането и осъществяването на военните операции през Балканската война и за проявеното новаторство и военно майсторство.
Издаден в София на 20 декември 2012 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
11708