Президент на републиката
брой: 2, от дата 8.1.2013 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 437 за награждаване посмъртно с орден „Стара планина“ първа степен с мечове на генерал-лейтенант Иван Иванов Фичев

 

УКАЗ № 437
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам посмъртно генерал-лейтенант Иван Иванов Фичев с орден „Стара планина“ първа степен с мечове за изключително големите му заслуги към страната ни при планирането и осъществяването на военните операции през Балканската война и за проявеното новаторство и военно майсторство.
Издаден в София на 20 декември 2012 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
11696