Министерски съвет
брой: 99, от дата 14.12.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.37


Решение № 985 от 30 ноември 2012 г. за административно-териториална промянa в община Джебел, област Кърджали – присъединяване на едно населено място към друго населено място

 

РЕШЕНИЕ № 985 ОТ 30 НОЕМВРИ 2012 г.
за административно-териториална промянa в община Джебел, област Кърджали – присъединяване на едно населено място към друго населено място
На основание чл. 32, ал. 4 във връзка с чл. 20 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Присъединява населеното място с. Модрен (68151) към с. Мишевско (48622) от община Джебел (KRZ08), област Кърджали (KRZ).
За министър-председател: Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
11044