Министерски съвет
брой: 91, от дата 20.11.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.5


Решение № 945 от 15 ноември 2012 г. за разместване на почивни дни през 2013 г.

 

РЕШЕНИЕ № 945 ОТ 15 НОЕМВРИ 2012 Г.
за разместване на почивни дни през 2013 г.
На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния служител
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Обявява 2 май (четвъртък) за почивен ден, а 11 май (събота) за работен ден.
2. Обявява 31 декември (вторник) за почивен ден, а 14 декември (събота) за работен ден.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
10649