Министерски съвет
брой: 77, от дата 9.10.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.9


Решение № 802 от 4 октомври 2012 г. за административно-териториална про­мянa в oбщина Лъки, област Пловдив – закриване на населени места

 

РЕШЕНИЕ № 802 ОТ 4 ОКТОМВРИ 2012 Г.
за административно-териториална промянa в oбщина Лъки, област Пловдив – закриване на населени места
На основание чл. 32, ал. 1 във връзка с чл. 19, ал. 2 и чл. 20 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Закрива населените места с. Четрока (81298) и с. Чуката (81671) от община Лъки (PDV15), област Пловдив (PDV).
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
9269