Президент на републиката
брой: 20, от дата 9.3.2012 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.18


Указ № 85 за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания

 

УКАЗ № 85
На основание чл. 102, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 136, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Утвърждавам длъжностите във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания, съгласно приложението.
2. Отменям Указ № 168 от 2009 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания (обн., ДВ, бр. 45 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 24 и 34 от 2010 г. и бр. 50 от 2011 г.).
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната, на директора на Националната разузнавателна служба и на началника на Националната служба за охрана.
Издаден в София на 28 февруари 2012 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
Приложение към т. 1
Длъжности във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания

Длъжности
Военни звания
1.
Началник на отбраната
Генерал
(Адмирал)
2.
Заместник-началник на отбраната
Генерал-
лейтенант
(Вицеадмирал)
3.
Заместник-началник на отбраната
Генерал-майор
(Контраадмирал)
 
1. Българска армия
 
 
1.1. Съвместно командване на силите
 
4.
Командващ на Съвместното командване на силите
Генерал-
лейтенант
(Вицеадмирал)
5.
Заместник-командващ на Съвместното командване на силите
Генерал-майор
(Контраадмирал)
6.
Началник на щаба на Съвместното командване на силите
Бригаден генерал (Комодор)
 
1.2. Сухопътни войски
 
7.
Командир на Сухопътните войски
Генерал-майор
8.
Заместник-командир на Сухопътните войски
Бригаден генерал
9.
Началник на щаба на Сухопътните войски
Бригаден генерал
 
1.3. Военновъздушни сили
 
10.
Командир на Военновъздушните сили
Генерал-майор
11.
Заместник-командир на Военновъздушните сили
Бригаден генерал
 
1.4. Военноморски сили
 
12.
Командир на Военноморските сили
Контраадмирал
13.
Заместник-командир на Военноморските сили
Комодор
 
1.5. Военни формирования, подчинени на Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили
 
14.
Командир на 5-а механизирана бригада – до 30 юни 2012 г.
Бригаден генерал
15.
Командир на 61-ва механизирана бригада
Бригаден генерал
16.
Командир на 2-ра лекопехотна бригада
(Командир на 2-ра механизирана бригада – от 1 юли 2012 г.)
Бригаден генерал
17.
Командир на 68-а бригада „Специални сили“ – до 30 юни 2013 г.
Бригаден генерал
18.
Командир на 3-та изтребителна авиационна база
(Командир на 3-та авиационна база – от 1 декември 2012 г.)
Бригаден генерал
19.
Командир на 1-ва зенитноракетна бригада – до 30 ноември 2012 г.
Бригаден генерал
20.
Командир на 24-та вертолетна авиационна база
(Командир на 24-та авиационна база – от 1 юли 2012 г.)
Бригаден генерал
21.
Командир на Военноморската база – Варна – до 31 октомври 2012 г.
Комодор
22.
Командир на Военноморската база – Бургас
(Командир на Военноморската база – от 1 ноември 2012 г.)
Комодор
 
2. Служба „Военна полиция“
 
23.
Директор на служба „Военна полиция“
Бригаден генерал
(Комодор)
 
3. Министерство на отбраната
 
24.
Директор на дирекция „Операции и подготовка“
Бригаден генерал
(Комодор)
25.
Директор на дирекция „Логистика“
Бригаден генерал
(Комодор)
26.
Директор на дирекция „Стратегическо планиране“
Бригаден генерал
(Комодор)
27.
Директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи“
Бригаден генерал
(Комодор)
 
4. Военни академии и военни училища
 
28.
Началник на Военномедицинската академия
Генерал-майор
(Контраадмирал)
29.
Началник на Военната академия „Г. С. Раковски“
Генерал-майор
(Контраадмирал)
30.
Началник на Националния военен университет „Васил Левски“
Бригаден генерал
 
5. Други длъжности в Министерството на отбраната
 
31.
Съветник на Върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност
Генерал-майор
(Контраадмирал)
 
5.1. Длъжности в щабове и структури на международни организации
 
32.
Военен представител на началника на отбраната във Военния комитет на НАТО и във Военния комитет на Европейския съюз
Генерал-
лейтенант
(Вицеадмирал)
33.
Национален военен представител в Националното военно представителство в Съюзното командване по операциите на НАТО в Монс, Белгия
Генерал-майор
(Контраадмирал)
 
6. Национална разузнавателна служба
 
34.
Директор на Националната разузнавателна служба
Генерал-майор
(Контраадмирал)
35.
Заместник-директор на Националната разузнавателна служба
Бригаден генерал
(Комодор)
 
7. Национална служба за охрана
 
36.
Началник на Националната служба за охрана
Генерал-майор
(Контраадмирал)
37.
Заместник-началник на Националната служба за охрана
Бригаден генерал
(Комодор)

 
2546