Президент на републиката
брой: 10, от дата 3.2.2012 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 27 за назначаване на полковник Драгомир Здравков Димитров на длъжността „Заместник-директор на Националната разузнавателна служба“, възлагането му на цялостното ръководство на службата до назначаване на директор на Националната разузнавателна служба и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“

 

УКАЗ № 27
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Назначавам полковник Драгомир Здравков Димитров на длъжността „Заместник-директор на Националната разузнавателна служба“ и му възлагам цялостното ръководство на службата до назначаване на директор на Националната разузнавателна служба.
2. Удостоявам полковник Драгомир Здравков Димитров с висше офицерско звание „бригаден генерал“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 25 януари 2012 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Диана Ковачева
1082