Президент на републиката
брой: 43, от дата 29.4.2008 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.58


Указ № 120 за освобождаване на генерал-майор Ангел Костадинов Златилов от длъжността командващ на Съвместното оперативно командване и назначаването му на длъжността заместник-командващ на Съвместното оперативно командване

 

УКАЗ № 120
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Освобождавам генерал-майор Ангел Костадинов Златилов от длъжността командващ на Съвместното оперативно командване, считано от 1 юни 2008 г.
2. Назначавам генерал-майор Ангел Костадинов Златилов на длъжността заместник-командващ на Съвместното оперативно командване, считано от 1 юни 2008 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 21 април 2008 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Сергей Станишев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Миглена Тачева
18887