Президент на републиката
брой: 43, от дата 29.4.2008 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.56


Указ № 112 за назначаване на полковник Кольо Йорданов Милев на длъжността командир на 61-ва механизирана бригада и удостояването му с висше военно звание “бригаден генерал”

 

УКАЗ № 112
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Назначавам полковник Кольо Йорданов Милев на длъжността командир на 61-ва механизирана бригада, считано от 1 юни 2008 г.
2. Удостоявам полковник Кольо Йорданов Милев с висше военно звание “бригаден генерал”, считано от 1 юни 2008 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 21 април 2008 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Сергей Станишев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Миглена Тачева
18879