Президент на републиката
брой: 36, от дата 4.5.2007 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.7


Указ № 135 за удостояване на генерал-майор Веселин Славов Пенгезов - председател-административен ръководител на Военно-апелативния съд, с висше военно звание “генерал-лейтенант”

 

УКАЗ № 135
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Удостоявам генерал-майор Веселин Славов Пенгезов - председател-административен ръководител на Военно-апелативния съд, с висше военно звание “генерал-лейтенант”.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 26 април 2007 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Сергей Станишев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Георги Петканов
18814