Президент на републиката
брой: 58, от дата 30.7.2010 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.7


Указ № 200 за награждаване на Радосвет Крумов Радев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие

 

УКАЗ № 200
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам Радосвет Крумов Радев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за особено значимите му заслуги в областта на културата.
Издаден в София на 21 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Маргарита Попова
6200