Министерски съвет
брой: 20, от дата 6.3.2007 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.52


Решение № 119 от 26 февруари 2007 г. за административно-териториални промени в община Априлци, област Ловеч - закриване на населени места

 

РЕШЕНИЕ № 119 ОТ 26 ФЕВРУАРИ 2007 Г.
за административно-териториални промени в община Априлци, област Ловеч - закриване на населени места
На основание чл. 32, ал. 1 във връзка с чл. 19, ал. 2 и чл. 20 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Закрива населените места с. Мачковци (47514), с. Джокари (20821) и с. Черневото (80875) от община Априлци (LOV02), област Ловеч.
Министър-председател: Сергей Станишев
Главен секретар на Министерския съвет: Севдалин Мавров
3970