Министерски съвет
брой: 16, от дата 20.2.2007 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Решение № 57 от 26 януари 2007 г. за административно-териториални промени в община Ябланица, област Ловеч - закриване на населени места

 

РЕШЕНИЕ № 57 ОТ 26 ЯНУАРИ 2007 Г.
за административно-териториални промени в община Ябланица, област Ловеч - закриване на населени места
На основание чл. 32, ал. 1 във връзка с чл. 19, ал. 2 и чл. 20 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Закрива населените места с. Драгойца (23368), с. Нановица (51102), с. Мириовец (48310), с. Присоето (58462), с. Мишкарете (48640) и с. Слатина (67204) от община Ябланица (LOV38), област Ловеч.
Министър-председател: Сергей Станишев
За главен секретар на Министерския съвет:Галина Маринска
88168