Президент на републиката
брой: 81, от дата 13.10.2009 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.4


Указ № 327 за награждаване на г-н Силвио Берлускони – министър-председател на Италианската република, с орден „Стара планина“ с лента

 

УКАЗ № 327
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам г-н Силвио Берлускони – министър-председател на Италианската репуб­лика, с орден „Стара планина“ с лента за изключително големия му принос за развитието и задълбочаването на българо-италианските отношения.
Издаден в София на 30 септември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи: Румяна Желева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Маргарита Попова

11465