Президент на републиката
брой: 41, от дата 13.5.2005 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.10


Указ № 143 за назначаване на генерал-майор Пламен Иванов Студенков на длъжността директор на Служба “Военна информация”

 

УКАЗ № 143
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам генерал-майор Пламен Иванов Студенков на длъжността директор на Служба “Военна информация”.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 4 май 2005 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Симеон Сакскобургготски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Антон Станков
21668