Президент на републиката
брой: 56, от дата 21.7.2009 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 260 за освобождаване на бригаден генерал Румен Георгиев Радев от длъжността командир на 3-та изтребителна авиационна база и за назначаването му на длъжността заместник-началник на щаба по подготовката на Военновъздушните сили

 

УКАЗ № 260
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Освобождавам бригаден генерал Румен Георгиев Радев от длъжността командир на 3-та изтребителна авиационна база, считано от 1 юли 2009 г.
2. Назначавам бригаден генерал Румен Георгиев Радев на длъжността заместник-началник на щаба по подготовката на Военновъздушните сили, считано от 1 юли 2009 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 13 юли 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Сергей Станишев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Миглена Тачева
9575