Президент на републиката
брой: 52, от дата 10.7.2009 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.14


Указ № 253 за награждаване на вицеадмирал Емил Иванов Люцканов с орден “За военна заслуга” първа степен

 

УКАЗ № 253
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам вицеадмирал Емил Иванов Люцканов с орден “За военна заслуга” първа степен за големите му заслуги за развитието и укрепването на Българската армия, за проявен професионализъм при организирането и успешното участие на подразделения и военнослужещи от Българската армия в мироопазващи, миротворчески и хуманитарни операции в различни райони на света, за дългогодишна и безупречна служба в Българската армия и принос за поддържане на националната сигурност на Република България,
Издаден в София на 2 юли 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на отбраната: Николай Цонев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Миглена Тачева
9224