Президент на републиката
брой: 41, от дата 13.5.2005 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.4


Указ № 107 за назначаване на бригаден генерал Динчо Иванов Карамунчев на длъжността началник на управление “Личен състав” в Генералния щаб на Българската армия

 

УКАЗ № 107
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам бригаден генерал Динчо Иванов Карамунчев на длъжността началник на управление “Личен състав” в Генералния щаб на Българската армия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 4 май 2005 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Симеон Сакскобургготски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Антон Станков
21632