Президент на републиката
брой: 24, от дата 23.3.2004 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.17


Указ № 71 за награждаване на генерал-майор Георги Иванов Иванов - първия летец-космонавт на Република България, с орден “Стара планина” първа степен с мечове

 

УКАЗ № 71
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам генерал-майор Георги Иванов Иванов - първия летец-космонавт на Република България, с орден “Стара планина” първа степен с мечове за изключителния му принос за развитието на космическите иследвания и по повод 25-годишнината от първия полет на българин в Космоса.
Издаден в София на 10 март 2004 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател:
Симеон Сакскобургготски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Антон Станков
13377