Президент на републиката
брой: 24, от дата 23.3.2004 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.17


Указ № 70 за удостояване на генерал-майор Георги Иванов Иванов - първия летец-космонавт на Република България, с висше военно звание “генерал-лейтенант”

 

УКАЗ № 70
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Удостоявам генерал-майор Георги Иванов Иванов - първия летец-космонавт на Република България, с висше военно звание “генерал-лейтенант”.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 10 март 2004 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател:
Симеон Сакскобургготски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Антон Станков
13376