Президент на Републиката
брой: 36, от дата 23.4.2024 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.7


Указ № 118 за насрочване на нов избор за общински съветници в община Хасково, област Хасково, на 23 юни 2024 г.

 

УКАЗ № 118
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 466 от Изборния кодекс
ПОСТАНОВЯВАМ:
Насрочвам нов избор за общински съветници в община Хасково, област Хасково, на 23 юни 2024 г.
Издаден в София на 19 април 2024 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Мария Павлова
2883