Президент на Републиката
брой: 32, от дата 9.4.2024 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 102 за насрочване на избори за Народно събрание на 9 юни 2024 г.

 

УКАЗ № 102
На основание чл. 98, т. 1 във връзка с чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Насрочвам избори за Народно събрание на 9 юни 2024 г.
Издаден в София на 9 април 2024 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Атанас Славов
2656