Президент на Републиката
брой: 32, от дата 9.4.2024 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.1


Указ № 100 за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

 

УКАЗ № 100
На основание чл. 4, ал. 2 от Изборния кодекс
ПОСТАНОВЯВАМ:
Насрочвам избори за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
Издаден в София на 9 април 2024 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Атанас Славов
2654