Президент на републиката
брой: 39, от дата 12.5.2004 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.19


Указ № 157 за освобождаване на бригаден генерал Ангел Костадинов Златилов от длъжността началник на Националния военен университет “Васил Левски”, за назначаването му на длъжността национален военен представител в Националното военно представителство в Съюзното командване по операциите в Монс, Белгия, и за удостояването му с висше военно звание “генерал-майор”

 

УКАЗ № 157
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Освобождавам бригаден генерал Ангел Костадинов Златилов от длъжността началник на Националния военен университет “Васил Левски”.
2. Назначавам бригаден генерал Ангел Костадинов Златилов на длъжността национален военен представител в Националното военно представителство в Съюзното командване по операциите в Монс, Белгия.
3. Удостоявам бригаден генерал Ангел Костадинов Златилов с висше военно звание “генерал-майор”.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 3 май 2004 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател:
Симеон Сакскобургготски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Антон Станков
23907