Президент на републиката
брой: 39, от дата 12.5.2004 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.17


Указ № 149 за освобождаване на бригаден генерал Динчо Иванов Карамунчев от длъжността командир на командване “Противовъздушна отбрана” и за назначаването му на длъжността началник на управление “Личен състав” в Генералния щаб на Българската армия

 

УКАЗ № 149
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Освобождавам бригаден генерал Динчо Иванов Карамунчев от длъжността командир на командване “Противовъздушна отбрана”.
2. Назначавам бригаден генерал Динчо Иванов Карамунчев на длъжността началник на управление “Личен състав” в Генералния щаб на Българската армия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 3 май 2004 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател:
Симеон Сакскобургготски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Антон Станков
23899