Президент на републиката
брой: 39, от дата 12.5.2004 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.16


Указ № 144 за освобождаване на контраадмирал Емил Иванов Люцканов от длъжността началник на Главния щаб на Военноморските сили

 

УКАЗ № 144
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам контраадмирал Емил Иванов Люцканов от длъжността началник на Главния щаб на Военноморските сили.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 3 май 2004 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател:
Симеон Сакскобургготски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Антон Станков
23894