Министерски съвет
брой: 96, от дата 17.11.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.16


Постановление № 224 от 13 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, одобрени с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224ОТ 13 НОЕМВРИ 2023 Г.
за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, одобрени с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 9 792 451 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2023 г. съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейности по следните национални програми за развитие на образованието:
1. „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“ – 8 586 196 лв.;
2. „Хубаво е в детската градина“ – 805 164 лв.;
3. „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“, модул 2 „Училище без агресия за сигурна училищна среда“ – 262 550 лв.;
4. „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“, модул 1 „Разработване на училищни проекти, свързани с изследване на историческото минало на Българската армия“ – 138 541 лв.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2023 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a от Закона за публичните финанси и т. 2 и 3 от Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
Приложениекъм чл. 1, ал. 1
Разпределение на допълнителните трансфери за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието

Община
Област
НП „Осигуря-ване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“
НП „Хубаво е в детската градина“
НП „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“
НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“
Общо
(в лв.)
Банско
Благоевград
12 080
 
 
 
12 080
Белица
Благоевград
14 845
 
 
 
14 845
Благоевград
Благоевград
109 431
39 174
 
3 000
151 605
Гоце Делчев
Благоевград
61 393
19 797
 
 
81 190
Гърмен
Благоевград
 
12 000
10 000
 
22 000
Кресна
Благоевград
15 000
 
 
 
15 000
Петрич
Благоевград
42 712
3 900
 
 
46 612
Разлог
Благоевград
27 946
 
 
 
27 946
Сандански
Благоевград
38 000
4 000
 
 
42 000
Сатовча
Благоевград
60 000
 
 
 
60 000
Симитли
Благоевград
3 366
 
 
 
3 366
Струмяни
Благоевград
 
4 000
 
 
4 000
Хаджидимово
Благоевград
29 948
 
10 000
 
39 948
Айтос
Бургас
64 998
 
 
2 966
67 964
Бургас
Бургас
269 488
36 026
 
6 000
311 514
Камено
Бургас
 
3 700
 
 
3 700
Карнобат
Бургас
49 549
 
10 000
 
59 549
Несебър
Бургас
18 973
 
10 000
 
28 973
Поморие
Бургас
41 745
 
 
2 999
44 744
Руен
Бургас
18 589
 
20 000
 
38 589
Созопол
Бургас
24 997
3 800
 
 
28 797
Средец
Бургас
 
4 000
 
 
4 000
Царево
Бургас
19 999
 
 
 
19 999
Белослав
Варна
3 578
10 990
 
 
14 568
Бяла
Варна
15 000
 
 
 
15 000
Варна
Варна
306 852
79 031
 
 
385 883
Ветрино
Варна
 
3 988
 
 
3 988
Вълчи дол
Варна
18 261
 
10 000
2 502
30 763
Долни чифлик
Варна
14 929
 
 
 
14 929
Дългопол
Варна
13 700
3 988
 
 
17 688
Провадия
Варна
28 372
 
 
 
28 372
Велико Търново
Велико Търново
131 177
3 999
 
6 000
141 176
Горна Оряховица
Велико Търново
57 514
4 000
 
 
61 514
Елена
Велико Търново
13 481
 
 
 
13 481
Златарица
Велико Търново
7 593
 
 
 
7 593
Лясковец
Велико Търново
35 146
 
 
 
35 146
Павликени
Велико Търново
34 790
 
 
2 940
37 730
Полски Тръмбеш
Велико Търново
10 440
 
 
 
10 440
Свищов
Велико Търново
85 206
 
8 486
2 900
96 592
Сухиндол
Велико Търново
13 140
 
 
 
13 140
Белоградчик
Видин
15 000
 
 
 
15 000
Брегово
Видин
10 000
 
 
 
10 000
Видин
Видин
78 763
11 950
 
3 000
93 713
Димово
Видин
17 083
 
 
 
17 083
Ново село
Видин
14 600
 
 
 
14 600
Ружинци
Видин
14 461
 
 
 
14 461
Чупрене
Видин
6 418
 
 
 
6 418
Бяла Слатина
Враца
38 904
3 997
 
2 567
45 468
Враца
Враца
84 834
14 704
 
 
99 538
Козлодуй
Враца
23 000
 
 
2 955
25 955
Криводол
Враца
6 756
 
 
 
6 756
Мездра
Враца
44 959
4 000
10 000
 
58 959
Мизия
Враца
16 572
 
 
 
16 572
Оряхово
Враца
14 520
 
 
 
14 520
Роман
Враца
23 778
 
 
 
23 778
Габрово
Габрово
46 164
19 928
 
 
66 092
Дряново
Габрово
9 296
3 736
 
 
13 032
Севлиево
Габрово
65 768
7 614
 
 
73 382
Трявна
Габрово
 
3 988
 
 
3 988
Балчик
Добрич
34 893
3 900
 
 
38 793
Генерал Тошево
Добрич
14 991
 
 
 
14 991
Добрич
Добрич
76 863
7 970
9 898
5 996
100 727
Добричка
Добрич
10 182
 
 
 
10 182
Каварна
Добрич
19 998
 
 
 
19 998
Крушари
Добрич
 
 
 
2 865
2 865
Тервел
Добрич
15 000
3 996
 
 
18 996
Шабла
Добрич
4 147
 
 
 
4 147
Ардино
Кърджали
15 000
 
 
2 520
17 520
Кирково
Кърджали
29 987
3 987
 
 
33 974
Крумовград
Кърджали
23 000
 
 
 
23 000
Кърджали
Кърджали
42 775
3 988
 
6 000
52 763
Момчилград
Кърджали
 
7 988
 
 
7 988
Черноочене
Кърджали
14 995
 
 
3 000
17 995
Дупница
Кюстендил
40 699
11 000
6 595
 
58 294
Кочериново
Кюстендил
 
 
 
2 881
2 881
Кюстендил
Кюстендил
58 253
11 680
 
 
69 933
Невестино
Кюстендил
7 900
 
 
 
7 900
Рила
Кюстендил
 
3 998
 
 
3 998
Априлци
Ловеч
 
3 660
 
 
3 660
Ловеч
Ловеч
82 837
 
9 961
 
92 798
Луковит
Ловеч
29 969
3 995
 
 
33 964
Тетевен
Ловеч
29 240
3 991
 
 
33 231
Троян
Ловеч
67 690
 
 
 
67 690
Берковица
Монтана
39 824
 
 
 
39 824
Бойчиновци
Монтана
14 636
 
 
 
14 636
Вълчедръм
Монтана
13 733
 
 
 
13 733
Вършец
Монтана
 
3 988
 
 
3 988
Георги Дамяново
Монтана
14 981
 
 
 
14 981
Лом
Монтана
43 585
3 894
 
 
47 479
Медковец
Монтана
 
 
 
2 999
2 999
Монтана
Монтана
54 583
18 992
10 000
2 589
86 164
Чипровци
Монтана
9 328
 
 
 
9 328
Батак
Пазарджик
14 938
 
 
 
14 938
Брацигово
Пазарджик
 
3 654
 
 
3 654
Велинград
Пазарджик
72 493
4 000
 
6 000
82 493
Лесичово
Пазарджик
4 918
 
 
 
4 918
Пазарджик
Пазарджик
214 025
4 000
 
2 737
220 762
Панагюрище
Пазарджик
42 120
 
 
3 000
45 120
Пещера
Пазарджик
 
 
8 098
 
8 098
Ракитово
Пазарджик
48 059
 
 
 
48 059
Септември
Пазарджик
47 447
 
9 995
2 925
60 367
Стрелча
Пазарджик
29 898
 
 
 
29 898
Сърница
Пазарджик
14 243
 
 
 
14 243
Земен
Перник
 
3 500
 
 
3 500
Перник
Перник
140 246
 
10 000
 
150 246
Радомир
Перник
15 361
 
 
 
15 361
Белене
Плевен
15 000
3 996
 
 
18 996
Гулянци
Плевен
18 802
 
 
 
18 802
Долни Дъбник
Плевен
56 767
 
 
 
56 767
Искър
Плевен
19 249
 
 
 
19 249
Левски
Плевен
27 106
3 895
 
 
31 001
Плевен
Плевен
214 313
35 777
 
2 686
252 776
Пордим
Плевен
15 000
 
 
 
15 000
Червен бряг
Плевен
84 004
4 000
 
3 000
91 004
Кнежа
Плевен
14 598
8 000
9 354
 
31 952
Асеновград
Пловдив
29 401
4 000
 
 
33 401
Брезово
Пловдив
4 225
 
 
 
4 225
Калояново
Пловдив
6 300
 
 
 
6 300
Карлово
Пловдив
63 299
7 793
 
 
71 092
Кричим
Пловдив
8 665
3 879
 
 
12 544
„Марица“
Пловдив
39 307
7 988
 
 
47 295
Перущица
Пловдив
28 524
 
 
 
28 524
Пловдив
Пловдив
175 322
19 773
19 010
3 000
217 105
Първомай
Пловдив
37 582
 
 
3 000
40 582
Раковски
Пловдив
29 981
 
 
 
29 981
„Родопи“
Пловдив
20 084
3 900
 
 
23 984
Садово
Пловдив
20 866
 
 
 
20 866
Стамболийски
Пловдив
 
3 950
 
 
3 950
Хисаря
Пловдив
34 960
 
 
 
34 960
Куклен
Пловдив
15 000
 
 
 
15 000
Сопот
Пловдив
3 063
 
 
 
3 063
Завет
Разград
26 919
3 600
 
 
30 519
Исперих
Разград
41 650
 
 
 
41 650
Кубрат
Разград
6 681
3 921
 
 
10 602
Лозница
Разград
13 557
 
9 940
 
23 497
Разград
Разград
43 109
19 716
 
 
62 825
Цар Калоян
Разград
15 000
4 000
 
 
19 000
Бяла
Русе
51 174
 
 
 
51 174
Ветово
Русе
14 690
 
 
 
14 690
Две могили
Русе
 
3 977
 
 
3 977
Русе
Русе
101 389
34 444
 
2 995
138 828
Алфатар
Силистра
14 058
 
 
 
14 058
Дулово
Силистра
34 270
 
 
 
34 270
Кайнарджа
Силистра
20 903
 
 
 
20 903
Силистра
Силистра
37 372
11 371
 
2 701
51 444
Ситово
Силистра
2 248
3 982
 
 
6 230
Тутракан
Силистра
28 909
7 994
 
 
36 903
Нова Загора
Сливен
59 500
3 600
 
 
63 100
Сливен
Сливен
159 455
18 392
 
 
177 847
Баните
Смолян
14 991
 
 
 
14 991
Борино
Смолян
15 000
 
 
 
15 000
Девин
Смолян
38 069
 
 
2 770
40 839
Доспат
Смолян
26 208
 
 
 
26 208
Златоград
Смолян
29 999
 
 
 
29 999
Мадан
Смолян
49 535
4 000
 
 
53 535
Неделино
Смолян
15 000
 
 
 
15 000
Рудозем
Смолян
15 000
 
 
2 922
17 922
Смолян
Смолян
83 308
3 500
9 658
 
96 466
Чепеларе
Смолян
29 999
4 000
 
 
33 999
Столична
София-град
1 306 324
35 030
14 868
17 290
1 373 512
Антон
София област
12 900
 
 
 
12 900
Божурище
София област
22 043
 
 
 
22 043
Ботевград
София област
66 975
4 000
 
 
70 975
Годеч
София област
15 000
 
 
 
15 000
Горна Малина
София област
14 999
 
 
 
14 999
Елин Пелин
София област
61 187
 
 
 
61 187
Етрополе
София област
 
7 962
 
 
7 962
Златица
София област
14 900
 
 
 
14 900
Ихтиман
София област
13 500
 
 
 
13 500
Копривщица
София област
14 800
 
 
 
14 800
Костенец
София област
29 971
7 571
8 299
3 000
48 841
Костинброд
София област
14 937
4 000
10 000
 
28 937
Правец
София област
29 970
 
 
 
29 970
Самоков
София област
59 947
4 000
 
 
63 947
Своге
София област
12 239
 
 
 
12 239
Сливница
София област
7 674
3 972
 
 
11 646
Гурково
Стара Загора
11 963
 
 
 
11 963
Гълъбово
Стара Загора
29 998
 
 
 
29 998
Казанлък
Стара Загора
79 775
11 519
 
 
91 294
Мъглиж
Стара Загора
15 947
 
 
 
15 947
Павел баня
Стара Загора
43 111
 
 
 
43 111
Раднево
Стара Загора
22 685
 
 
 
22 685
Стара Загора
Стара Загора
177 772
19 635
 
5 020
202 427
Чирпан
Стара Загора
29 990
 
 
 
29 990
Антоново
Търговище
 
 
9 970
 
9 970
Омуртаг
Търговище
43 794
4 000
 
 
47 794
Опака
Търговище
15 000
 
 
 
15 000
Попово
Търговище
54 208
11 990
 
3 000
69 198
Търговище
Търговище
76 534
3 952
 
 
80 486
Димитровград
Хасково
72 409
 
 
 
72 409
Любимец
Хасково
29 141
 
 
 
29 141
Свиленград
Хасково
14 860
 
 
2 820
17 680
Симеоновград
Хасково
13 050
 
 
 
13 050
Стамболово
Хасково
15 000
 
 
 
15 000
Харманли
Хасково
34 660
11 994
 
 
46 654
Хасково
Хасково
56 080
7 948
 
 
64 028
Велики Преслав
Шумен
14 643
 
 
 
14 643
Венец
Шумен
12 000
 
 
 
12 000
Каспичан
Шумен
11 500
 
 
 
11 500
Никола Козлево
Шумен
10 201
 
 
 
10 201
Нови пазар
Шумен
14 902
 
 
 
14 902
Хитрино
Шумен
14 999
 
 
 
14 999
Шумен
Шумен
154 768
11 652
8 538
 
174 958
Стралджа
Ямбол
4 817
 
9 880
 
14 697
„Тунджа“
Ямбол
22 394
 
 
 
22 394
Ямбол
Ямбол
127 267
4 000
 
2 996
134 263
ОБЩО
8 586 196
805 164
262 550
138 541
9 792 451

8218