Народно събрание
брой: 82, от дата 29.9.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.30


Решение за предоставяне на допълнителна военна помощ на Украйна

 

РЕШЕНИЕ
за предоставяне на допълнителна военна помощ на Украйна
 Народното събрание на основание чл. 86 от Конституцията на Република България, чл. 16, т. 9 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 85, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание с цел подобряване на отбранителните способности на Република България, в подкрепа на Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз и в изпълнение на Решението на Народното събрание от 9 декември 2022 г. за оказване на военна и военно-техническа помощ на Украйна
РЕШИ:
1. Република България да предостави на Украйна:
– Неизправни зенитно-управляеми ракети от типа 5В55Р, в управление на Министерството на отбраната;
– Боеприпаси за автоматично стрелково оръжие с калибър 5.56х45 мм, с отпаднала необходимост за нуждите на Министерството на вътрешните работи.
2. Министерският съвет на Република България да предприеме необходимите действия за изпълнение на т. 1.
Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 27 септември 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
7297