Президент на републиката
брой: 56, от дата 29.6.2004 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.4


Указ № 227 за удостояване на генерал-майор Бойко Методиев Борисов - главен секретар на Министерството на вътрешните работи, със звание “генерал-лейтенант” от Министерството на вътрешните работи

 

УКАЗ № 227
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 203, ал. 2, т. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВЯВАМ:
Удостоявам генерал-майор Бойко Методиев Борисов - главен секретар на Министерството на вътрешните работи, със звание “генерал-лейтенант” от Министерството на вътрешните работи.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на вътрешните работи.
Издаден в София на 25 юни 2004 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател:
Симеон Сакскобургготски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Антон Станков
36351