Президент на Републиката
брой: 67, от дата 4.8.2023 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.15


Указ № 146 за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

УКАЗ № 146
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 4, ал. 1 от Изборния кодекс
ПОСТАНОВЯВАМ:
Насрочвам избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
Издаден в София на 31 юли 2023 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Атанас Славов
6047